Ostróda
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Ostródzie
Adres
Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda
Telefon
896465563, 896467932
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Kopańska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Szkoła Podstawowa nr 4 jest szkołą usytuowaną w centrum Ostródy. Sąsiadujemy bezpośrednio z Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji oraz stadionem miejskim.

Położenie naszej szkoły to bez wątpienia jej ogromny atut. Jesteśmy otoczeni przepięknym terenem zielonym, a także nowym pięknym boiskiem Orlik, który należy do szkoły, a także dużym parkingiem, co ułatwia rodzicom dowóz dzieci do szkoły.

Nasz budynek jest przestronny, posiada szerokie korytarze i wyremontowane nowoczesne klasopracownie oraz bibliotekę z czytelnią.

We wszystkich gabinetach funkcjonują tablice lub monitory interaktywne, projektory i inne pomoce audiowizualne. Dzięki projektowi Laboratoria przyszłości wyposażyliśmy w sprzęt nagłośnieniowy oraz nagrywająco-odtwarzający szkolne studio nagraniowe oraz pracownię z drukarkami 3d.

Dzięki współpracy z OCSiR nasi Uczniowie na lekcjach wychowania fizycznego korzystają na co dzień z sal gimnastycznych, siłowni oraz z nowo wybudowanego Orlika przy szkole. Ta infrastruktura przyczynia się w dużym stopniu do licznych sukcesów sportowych naszych Uczniów, zarówno na szczeblu miejskim, jak i wojewódzkim, a także krajowym.

Ponadto nasi Uczniowie rozwijają swoje talenty muzyczne i  artystyczne na zajęciach dodatkowych, takich jak chór szkolny, zajęcia z ceramiki, koło fotograficzne czy są aktywni w  działalności szkolnego studia nagraniowego. Wraz z nauczycielami- opiekunami i pomysłodawcami wydarzeń kulturalnych i społecznych, organizują eventy i akcje, do których przyłącza się cała społeczność szkolna, a które mają wydźwięk lokalny i wspierają potrzeby lokalnej społeczności i mieszkańców naszego miasta.

Każdy Uczeń naszej szkoły może korzystać ze stołówek szkolnych. Uczniowie klas 4-8 mają do dyspozycji zamykane szafki szkolne, natomiast uczniowie klas 1-3 korzystają z szatni szkolnej.

Nasza szkoła wciąż się rozwija i jesteśmy zainteresowana udziałem w projektach i inicjatywach międzynarodowych.

W tym roku po raz pierwszy dwudziestu naszych Nauczycieli uczestniczy w projekcie Erasmus +, w ramach którego wyjadą do Grecji na dwutygodniowy program, w ramach którego otrzymają wsparcie językowe w postaci kursu języka angielskiego oraz bogaty program kulturowy w Grecji.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności kadry nauczycielskiej z wykorzystania nowoczesnych technologii, poznanie europejskich standardów edukacyjnych oraz nawiązanie stałej współpracy z placówką partnerską za granicą, a także poznanie systemów kształcenia w innych krajach europejskich. Ważnym punktem projektu jest poznanie kultury i zabytków Grecji.

Kolejny planowanym projektem międzynarodowym jest Erasmus + w jednym z krajów południowoeuropejskich ( Portugalia, Włochy lub Hiszpania) z udziałem naszych uczniów.

Nawiązaliśmy także współpracę partnerską z niemieckim Gymnasium Rissen w Hamburgu, którego uczniowie odwiedzą nas już w czerwcu w ramach szkolnej wymiany polsko- niemieckiej.

Rewizyta w Hamburgu odbędzie się we wrześniu 2023 roku.

Bardzo zależy nam na pielęgnowaniu naszych kontaktów z partnerskimi szkołami europejskimi i promowaniu wartości europejskich oraz podnoszeniu kompetencji językowych u naszych Uczniów.

Języki
angielski, niemiecki
Drzwi otwarte

Podobny obraz

 

Dnia 21 lutego 2023 roku w godzinach 16:00 – 18:00  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

w budynku przy ulicy Kościuszki 14

odbędzie się DZIEŃ OTWARTY,

na który serdecznie zapraszamy

przedszkolaków z grupy 6 – latków

wraz z rodzicami.

 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie

Historia

"Człowieku drogi, świat jest wielki, większy od naszego doświadczenia. 
Zbudowany jest z garstki faktów i całego rozmiaru możliwości"
                                                                                                             K. Capek

 

Z tej "garstki faktów" związanych z naszą szkołą wybieramy to, co dobre, mądre i niepowtarzalne, to, co w ciągu ponad 60 lat było najbardziej charakterystyczne dla "Czwórki".

I tak, w pierwszej kronice szkoły, założonej we wrześniu 1958 roku kronikarz napisał:

"Po żmudnych poszukiwaniach i badaniach terenu miasta postanowiono w 1955 roku zlokalizować szkołę nr 4 u zbiegu ulic 1-szej Armii i Nowotki. Na tym terenie obejmującym 12000 m kw. przed wojną istniała cegielnia, którą za czasów hitlerowskich zlikwidowano, a na jej miejscu powstały ogródki działkowe.
Budowę szkoły rozpoczęto w 1957 roku i wprowadzono pod dach. Tynkowanie, malowanie sal ukończono 01.10.1958 roku i oddano do użytku. Szkoła w swych założeniach przewidziana jest na 600 uczniów z 15 salami lekcyjnymi. (...)
Przed szkołą przewidziane są kwietniki, w zachodniej części park, od północy: bieżnia, skocznia, rzutnia, boisko siatkówki, koszykówki, szczypiorniaka oraz działki szkolne i nauczycielskie, za szkołą 1000 m2 plac rekreacyjny, od wschodu podwórze gospodarcze.
Szkoła zaopatrzona jest: w centralne ogrzewanie o trzech kotłach, dwóch wodnych i jeden parowy, który ogrzewa salę gimnastyczną i grzeje wodę do natrysków, wodę bieżącą oraz doprowadzany jest gaz, sygnalizacja dzwonkowo elektryczno-radiowa kierowana z kancelarii kierownika szkoły oraz urządzenia przeciwpożarowe."

Szkołę oddano do użytku 1 września 1958 roku.
 

W dniu 15 października 1958 roku otwarto świetlicę szkolną z dożywianiem, uruchomiono kuchnię szkolną. Obiady zaczęto wydawać w dniu 14 listopada 1958 roku. Z obiadów korzystało 78 dzieci; Inspektorat Oświaty przyznał dla 40 dzieci częściową odpłatę. Świetlicę zaopatrzono w gry i pomoce do prac ręcznych.

Pracę rozpoczęła też biblioteka szkolna. Już od 1 sierpnia 1958 roku rozpoczęto opracowywanie księgozbioru, by dnia 3 września można było wypożyczać książki. Początki były bardzo trudne. W sprawozdaniu z 1958 roku pierwsza bibliotekarka w naszej szkole, napisała:

"Baza materialna biblioteki to 4 nowe dwudrzwiowe szafy i jedna używana, dwa stoliki, dwa krzesła i dwie skrzynki katalogowe. Liczba woluminów na dzień 4.09.1958 r. - 1957"

Od początku działał też Komitet Rodzicielski. W dniu 19 października 1958 roku odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze zwołane przez kierownika szkoły celem dokonania wyboru prezydium komitetu rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 4.

Pierwszym kierownikiem szkoły był Mieczysław Piątkowski, po jego śmierci w 1966 roku nowym kierownikiem została Maria Surdykowska. Pełniła tę funkcję do 1972 roku.

 Takie były początki naszej szkoły. Byliśmy pierwszą szkołą w Ostródzie zbudowaną po wojnie od podstaw.

Już od początku istnienia szkoły ważną sprawą była organizacja imprez okolicznościowych, przygotowanie wieczorków, akademii, apeli.

W 1960 roku w budynku naszej szkoły mieścił się Sztab Zlotu Grunwaldzkiego Młodzieży Polskiej . powołany z okazji 550-rocznicy zwycięstwa na Polach Grunwaldu.

W 1968 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole. Patronem został gen. Karol Świerczewski. Wydarzenia polityczne 1989 roku miały wpływ na zmiany, jakie zaszły w naszej szkole. W 1995 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o rezygnacji z posiadanego imienia.

W 1972 roku utworzono klasy usportowione, następnie klasy sportowe z rozszerzonym programem nauczania wychowania fizycznego. Wprawdzie baza sportowa była niezbyt dobra, ale w szkole uczyli nauczyciele wychowania fizycznego, których uczniowie zdobywali mistrzostwo województwa w lekkiej atletyce, mistrzostwo Polski w czwórboju lekkiej atletyki o puchar ,,Świata Młodych”, byli to Wiesław Dębiński, Ryszard Góralski. Swoją działalność rozwija Szkolny klub Sportowy ,,Grunwald’’.

1 sierpnia 1975 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie została powołana Zbiorcza Szkoła Gminna. Nasza szkoła stała się siedzibą Gminnego Dyrektora szkół gminy Ostróda – Karola Szarka. A już w 1976 roku otrzymaliśmy puchar Kuratora Oświaty i Wychowania dla najlepszej Zbiorczej Szkoły Gminnej województwa olsztyńskiego. W uznaniu zasług z okazji 20-lecia szkoły w 1978 roku Minister Oświaty i Wychowania nadał naszej szkole Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Bardzo ważną rolę w tych latach odgrywało harcerstwo. Zuchy i harcerze zdobywali sprawności, realizowali zadania wyznaczone przez Komendę Hufca, nauczyciele aktywnie prowadzili drużyny zuchowe i harcerskie. Uczniowie brali udział w różnych konkursach, nie tylko przedmiotowych np. Olimpiady Zdrowia, Manewry Techniczno-Obronne, ,,Z kamerą przez świat”.

Szkoła organizowała obozy sportowe i harcerskie. W okresie wakacji dzieci wyjeżdżały do Krakowa, Łodzi, Zakopanego, Płocka i wielu innych miast. Organizowana była Nieobozowa Akcja Letnia zapewniająca wypoczynek dzieciom pochodzącym z rodzin mniej zamożnych.

W latach 80-tych XX wieku w szkole zrobiło się ciasno. Kiedy ją budowano , zaplanowano ją dla 600 dzieci i 20 oddziałów. Przybyło uczniów i klas. Powstało 36 oddziałów z oddziałami zerowymi. Szkoła liczyła 1003 dzieci, nauka odbywała się  na trzy zmiany, a lekcje kończyły się o 17.55. Ze względów finansowych zaniechano planów rozbudowy szkoły.

Na terenie szkoły działało wiele organizacji młodzieżowych, takich jak Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Sportowy, Liga Ochrony Przyrody, Spółdzielnia Uczniowska, PCK, chór szkolny, Klub Wiewiórka.

Realizowano wiele programów profilaktycznych np. ,,Spójrz inaczej”, ,,Nasze spotkania”, ,,Przemocy stop’, ,,Noe”.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć sportowych uczniów, było ich tak wiele, ani osiągnięć w konkursach przedmiotowych, plastycznych, recytatorskich, teatralnych. Nasi uczniowie brali aktywny udział w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich, zawodach sportowych,

Wychowawcy organizowali wycieczki krajoznawcze i dydaktyczne.

W 1991 roku staliśmy się szkołą samorządową. Od tej pory trwał systematyczny remont szkoły i poprawa warunków lokalnych.

W 1992 roku zostaje powołana Rada Szkoły.

Organizowane były festyny rodzinne,  zawody sportowe, szkoła brała udział w europejskim programie ,,Mleko dla szkół ”oraz ,, Owoce i warzywa w  szkole”,  programach m.in. „Mamo, tato nie pal przy mnie”.

 

Już od początku przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie, czyli od 1997 roku rozpoczęliśmy realizację działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów zdiagnozowanych w szkole  dotyczących zdrowia.

  Nasza szkoła od wielu już lat promowała zasady zdrowego stylu życia i podejmowała liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowiła ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Realizujemy treści edukacji prozdrowotnej. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach, olimpiadach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie od 1997 roku.

 Otrzymaliśmy trzykrotnie  Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, w 2003 , 2006 i 2012 roku.

  Wieloletnie doświadczenie, działania prozdrowotne oparte są na współpracy z całą społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym , a także m.in. Agencją Rynku Rolnego, Firmą AGMAR  w Warszawie, Wojewódzkim Koordynatorem Programu SzPZ  zmotywowały nas do podjęcia starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 23 listopada 2016 roku  otrzymaliśmy  Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.

Reforma Oświaty w 1999 roku dokonała dużych zmian w szkolnictwie. Ośmioklasową szkołę podstawową zamieniono na sześcioklasową i trzyletnie gimnazjum. W budynku przy ulicy Kościuszki 14 pozostała sześcioletnia szkoła podstawowa.

W wyniku następnej reformy nasza szkoła została mianowana Zespołem Szkolno – Przedszkolnym,  w skład którego wchodzą :  Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa nr 4. W budynku przy ulicy Kościuszki 14 uczą się dzieci z klas I-III, a do budynku przy ul. Kościuszki 22 uczęszczają uczniowie klas IV –VIII.

Przez wszystkie lata istnienia naszej placówki następni dyrektorzy ( Mirosława Zaborowska, Wiesław Dębiński, Danuta Hryniewicka, Beata Prusinowska) i nauczyciele starali się  wypracować własną osobowość szkoły, składały się na nią wyniki pracy dydaktycznej, ale także  obrzędowość, ceremoniał, organizacja imprez i uroczystości szkolnych.

Obecna pani dyrektor, pani Ewa Kopańska  wraz z nauczycielami,  nadal tworzą  i pielęgnują tradycje szkoły. 

Odbywają się ślubowania na ucznia klas pierwszych, ślubowania uczniów klas czwartych  na sportowca, ślubowania na czytelników uczniów klas pierwszych, ,, Smaki i zapachy Świąt Bożego Narodzenia”, ,,Dzień Ziemniaka”,  wigilie klasowe,  Dni Otwarte Szkoły.

 Obchodzimy i organizujemy na terenie szkoły uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia, świąt wielkanocnych,  świąt państwowych, bale karnawałowe ,Bale Ósmoklasisty, wystawy, apele.

Szkoła realizuje projekty edukacyjne np. ,,Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, uczniowie biorą udział w zawodach sportowych np. ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, w zajęciach i warsztatach kreatywnych organizowanych na terenie miasta, prowadzone jest doradztwo zawodowe, realizujemy projekt ,,Szklanka mleka dla każdego ucznia”, ,, Warzywa i owoce w szkole”, koncerty muzyczne ,,Spotkania z Panią Muzyką”.

Bierzemy aktywnie udział w imprezach środowiskowych i ogólnopolskich , np. Sprzątanie Świata, ”Ostródzkich Biegach Ulicznych”, ,,Biegach Tropem Wilczym”, ,, Szkoła pamięta”.

Uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie miasta i kraju np. ,,Paczka dla seniora”, ,,Pomagamy zwierzętom”, ,,Góra Grosza”, Dni Wolontariatu., Ośmiu Wspaniałych.

 

We wrześniu 2022 roku  na terenie naszej szkoły odbyło się uroczyste otwarcie  nowoczesnego  boiska wielofunkcyjnego.

 

Szkoła przez wiele lat nie posiadała swojego patrona,  toteż zrodziła się  inicjatywa nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4, stało się to w roku szkolnym 2018/2019.

 Był to wspólny wniosek pani dyrektor Ewy Kopańskiej, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, który został zawieszony ze względu na światową pandemię.

 W  listopadzie 2022 roku odbyło się w naszej szkole głosowanie, w którym uczestniczyli pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Głosujący, spośród czterech kandydatów, dokonali wyboru patrona zbiorowego pod nazwą: Polscy Olimpijczycy. Wybór imienia Polskich Olimpijczyków uzasadnia wszechstronną pracę dydaktyczno-wychowawczą, zmierzającą do tego, aby każdy uczeń mógł odnaleźć siebie wśród talentów i wartości reprezentowanych przez Polaków - Olimpijczyków.

 

W ramach programu Laboratoria Przyszłości powstało w naszej szkole wyjątkowe miejsce, w którym uczniowie będą uczyć się umiejętności praktycznych, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i pracy zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu najwyższej jakości. Jest to specjalna pracownia, gdzie w ramach zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w sposób kreatywny.

Nasza szkoła otrzymała dotację od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Międzynarodowe wsparcie edukacyjne kadry w ramach programu Erasmus +.

 

 

Od początku istnienia szkoły dużą uwagę poświęcamy edukacji dzieci najmłodszych. Tworzymy przyjazne najmłodszym uczniom środowisko do nauki i zabawy.

Obecnie uczniowie klas I-III uczą się w budynku przy ul. Kościuszki 14. Posiadamy sale lekcyjne  wyposażone w tablice interaktywne i rzutniki, pracownię komputerową, sale do zajęć terapeutycznych,  świetlicę szkolną oferującą ciekawe zajęcia i opiekę od 6.30 do 16.00 ( 5 pomieszczeń dla każdej grupy dzieci), stołówkę, w której panie kucharki przygotowują pyszne, domowe obiady,  bibliotekę szkolną,  gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga, logopedy, szatnię dla każdej klasy, tereny zielone wokół szkoły. Dzieci uczą się w systemie jednozmianowym.

 

 

 Misja naszej szkoły :

 

Nasza szkoła zapewnia uczniom harmonijny rozwój, kształtując ducha i ciało, daje poczucie bezpieczeństwa i radości, a rodzicom wsparcie w wychowaniu prawych ludzi, zdolnych do osiągania sukcesów  w społeczeństwie obywatelskim.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe