Ostróda
Ostróda
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA - ROK SZKOLNY 2023/2024
Jak zakładać konto i wypełnić wniosek - instrukcja
Jak podpisać i przesłać wniosek do szkoły podstawowej - instrukcja.
Harmonogram rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych 2023/2024
Oświadczenie o kandydacie do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym
Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2019 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r. Kryteria rekrutacji i liczba punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda