Ostróda
Przedszkole
Przedszkole nr 4 w Ostródzie
Adres
Mikołaja Kopernika 21A, 14-100 Ostróda
Telefon
896466170
Fax
896466170
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Kopańska
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole nr 4 mieści się przy ulicy Kopernika 21A.
Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Miejska Ostróda.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Przedszkole nr 4 jest przedszkolem publicznym. Mieści się w budynku wolnostojącym, jednopiętrowym. Posiada sale dydaktyczne dla każdej grupy, salę gimnastyczną, gabinet logopedyczny. Przy budynku znajduje się plac zabaw z różnego rodzaju
drabinkami, piaskownicami i huśtawkami.
W przedszkolu jest 7 oddziałów, w tym oddział 5 - godzinny. Kadra pedagogiczna jest wykształcona, posiada dodatkowe kwalifikacje do pracy w przedszkolu: organizacja i zarządzanie oświatą, zintegrowana wczesna edukacja, pedagogika społeczna, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika rewalidacyjna i terapeutyczna,
gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna.
Godziny otwarcia od
6.00 - 16.30
Organ prowadzący
Gmina Miejska Ostróda
Koła zainteresowań
  • koło językowe
  • koło matematyczne
  • robotyka
  • kółko taneczne 
Dodatkowe zajęcia
  • logopedia
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • rewalidacja
  • zajęcia emocjonalno - społeczne
Personel
W przedszkolu pracuje 14 nauczycieli, w tym 6 dyplomowanych, 3 mianowanych i 5 nauczycieli kontraktowych. W naszej placówce pracują nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, nauczyciele języka angielskiego, instruktor gimnastyki korekcyjnej, psycholog, logopeda i pedagog. 
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
50
Historia

Jak wynika z przedszkolnych kronik, historia naszego przedszkola sięga roku 1983. Początkowo budynek przedszkola mieścił się przy ulicy Grunwaldzkiej i funkcjonował jako Przedszkole nr 9. Na stanowisku dyrektora zasiadała wtedy Pani Teresa Horbajczuk, pełniąc tą funkcję do roku 1996. Przedszkole nr 9 składało się z 2 grup żłobkowych i 3 grup przedszkolnych. W roku 1992 przedszkole zostało przeniesione do obecnej siedziby czyli na ulicę Kopernika 21a. W roku 1996 przedszkole zyskało nowego dyrektora Panią Grażynę Tarasiuk, która pełniła tą funkcję do momentu przejścia na emeryturę to jest do roku 2016. Od 01.09.2014 r. oddziały żłobkowe przestały funkcjonować natomiast przedszkole posiadało już 6 oddziałów przedszkolnych. W 2016 roku, Przedszkole nr 4 stało się częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 i tak jest do dziś. Dyrektorem Zespołu jest mgr Ewa Kopańska.

 

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe