Ostróda
Ostróda
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA - ROK SZKOLNY 2023/2024
Jak zakładać konto i wypełnić wniosek Instrukcja
Jak podpisać i przesłać wniosek do przedszkola - instrukcja. Instrukcja
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2023/2024
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
Oświadczenie o zapewnieniu przez przedszkole opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystaniu z posiłków przedszkola
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r. Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Ostróda jest organem prowadzącym