Ostróda
Przedszkole
Przedszkole nr 1 w Ostródzie
Adres
Bolesława Chrobrego 3, 14-100 Ostróda
Telefon
896465918
Fax
896465918
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Maja Chromik-Babalska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • budynek Przedszkola nr 1
 • wizyta Mikołaja
 • scenka w głównym holu
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Apel z okazji Święta Niepodległości
 • Pasowanie na PRZEDSZKOLAKA
 • Dzień Postaci Bajkowych
 • w ogrodzie przedszkolnym
 • Dzień Kucharza
 • zabawy sensoryczne
 • nauka przez zabawę
 • w świecie liter
 • nauka przez działanie
 • Dzień Drzewa
 • twórcza plastyka
 • Jesienna Rewia Mody
 • Dzień Kropki
 • wizyta Policjantów
 • Dzień Dziecka
 • Konkurs "Zabawka z odpadka"
 • wyjazd do teatru
 • Walentynki
 • Jasełka
 • Kiermasz Świąteczny
 • Konkurs "Moja ulubiona postać z bajki"
 • Pasowanie na PRZEDSZKOLAKA
 • o naszym kraju wiemy wszystko
 • zabawy muzyczno -ruchowe
 • Dzień Postaci Bajkowych
 • w świecie liter
 • zabawy z chustą animacyjną
 • gimnastyka
 • Dzień Chłopaka
 • piknik
Opis

Przedszkole nr 1 mieści się w piętrowym, wolnostojącym budynku, przy ulicy Bolesława Chrobrego 3 w Ostródzie, otoczone wokół zielenią. Plac zabaw wyposażony jest w różny sprzęt do zabaw ruchowych, m.in. zjeżdżalnie, piaskownice, huśtawki, stoliki, domki itp. Cały ogród jest ogrodzony i zamknięty dla bezpieczeństwa dzieci. Dysponuje siedmioma dużymi słonecznymi salami oraz jedną salą dla grupy dzieci starszych. Wszystkie sale są  bogato wyposażone w zabawki i atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz stanowisko do zabaw komputerowych. 

NASZA WIZJA I MISJA: Celem naszego przedszkola jest ukształtowanie w dzieciach cech inteligencji emocjonalnej zapewniających sukces i umiejętność radzenia sobie z porażką oraz danie możliwości wykorzystania potencjału intelektualnego każdego dziecka.

Realizując nasze cele koncentrujemy się na: poznaniu i zrozumieniu dziecka jako indywidualności,  pomocy rodzicom w poznaniu potrzeb dzieci, partnerskiej współpracy z rodzicami, prowadzeniu poradnictwa i wsparcia  psychologicznego - pedagogicznego, wzbogaceniu realizowanego programu adaptacyjnego, realizowaniu w pracy z dziećmi sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku nabywanie kompetencji społecznych: wiary w siebie, trafnego rozpoznawania przeżywanych uczuć, zapobieganiu skłonności do agresji, szacunku do prawa, znajomości praw dziecka, prowadzeniu z dziećmi zajęć edukacyjnych aktywnie wprowadzających je w zagadnieniach bezpieczeństwa i ochrony swojego życia i zdrowia, realizowaniu działań mających na celu osiągnięcie przez dzieci dojrzałości szkolnej, zapewnieniu wysokiego poziomu kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu oraz unowocześnieniu bazy materialnej przedszkola.

PRZEDSZKOLE NR 1 jest przyjazne dzieciom i rodzicom. 

Historia

Nasze przedszkole powstało w czerwcu 1945 roku, miesiąc po zakończeniu wojny. Założeniem przedszkola zajęła się Pani Joanna Białoskórska, która przyjechała z Warszawy. Siedzibą przedszkola był budynek przy ulicy Sienkiewicza. Przed wojną było tam również przedszkole. W czasie wojny budynek został bardzo zniszczony. Nie było w nim oświetlenia, wody, ogrzewania, mebli, ani żadnych zabawek. Znaleźli się jednak ludzie, którzy bardzo chcieli, aby dzieci mogły się bawić i mieć dobrą opiekę w czasie kiedy ich rodzice zajmowali się odbudową naszego miasta. Stolarz zrobił meble przedszkolne z desek i starych mebli znalezionych w gruzach. Mieszkańcy miasta przynosili rzeczy potrzebne w przedszkolu, były to wiadra, miski, kubeczki, stary piecyk. Do prac plastycznych rysunków, wydzieranek wykorzystywany był papier z torebek po cukrze i mące. W pierwszych miesiącach do przedszkola chodziło 50 dzieci, a po roku było ich 125. Takie były początki historii naszego przedszkola. W roku 1960 przedszkole przeniesiono do budynku przy ul. Czarnieckiego 18 i zorganizowano tam pięć oddziałów, do których uczęszczało ogółem 160 dzieci. W celu poprawienia warunków lokalowych placówki w 1971 roku przeprowadzono remont kapitalny budynku i utworzono dodatkowy oddział. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Przedszkole Miejskie nr 1 było „największe w mieście” np. w roku 1980 uczęszczało do przedszkola 202 dzieci. Przepisy wprowadzające wymagania dotyczące spełnienia normy 2,4m powierzchni użytkowej przypadającej na dziecko ograniczyły ilość dzieci przyjmowanych do przedszkola oraz liczebność grup (np. w 1990r. do przedszkola uczęszczało 167 dzieci, w 1995r. -138 dzieci, w 2000r.- 143 dzieci). W latach 2001- 2002 przedszkole zmieniało dwukrotnie strukturę organizacyjną – funkcjonowały cztery lub pięć grup po 25 dzieci w grupie.

Rok szkolny 2003/2004 był okresem bardzo ważnych zmian w naszym przedszkolu. W sierpniu Burmistrz Miasta Pan Jan Nosewicz wydał decyzję o zmianie siedziby Przedszkola Miejskiego nr 1 przeniesienie placówki na ul. Chrobrego 3 do budynku kupionego przez Gminę Miejską Ostróda od Agencji Mienia Wojskowego (budynek po zlikwidowanym przedszkolu wojskowym). Na zmianę lokalizacji mieliśmy dwa tygodnie. W tym czasie przeprowadzono remont, wykonano niezbędne naprawy i zakupy, przeniesiono wyposażenie przedszkola oraz urządzono od nowa wszystkie pomieszczenia (sale dziecięce, szatnie, łazienki, kuchnię, pomieszczenia socjalne, miejsca pracy administracji). Pomimo szybkiego tempa prac, rok szkolny rozpoczął się 1 września. W bezpiecznie, starannie i estetycznie urządzonym przedszkolu rok szkolny rozpoczęło 157 dzieci. Za zmianę siedziby przedszkola jesteśmy wdzięczni władzom naszego miasta oraz wszystkim przyjaciołom Przedszkola Miejskiego nr 1. Dużo wspomnień, ciekawych wydarzeń, chwil trudnych i radosnych znalazło odbicie w starych i w bieżących kronikach przedszkolnych.

Koła zainteresowań
 • kółko językowe ( język angielski)
 • kółko matematyczne
 • kodowanie offline i online
 • kółko szachowe
Godziny otwarcia od
6.30 - 16.30
Organ prowadzący
Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewicza 24 14-100
Personel

W przedszkolu pracuje 22 nauczycieli, w tym 14 dyplomowanych, 2 mianowanych i 6 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego. W naszym zespole pracują: nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, nauczyciel języka angielskiego, instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor szachowy, terapeuta pedagogiczny, logopeda.


Dodatkowe zajęcia
 • kółko językowe ( język angielski)
 • kółko matematyczne
 • kodowanie offline i online
 • kółko szachowe
Osiągnięcia
Zajęcie II miejsca w Plebiscycie Edukacyjnym 2022 w kategorii PRZEDSZKOLE ROKU.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
63
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe