Oborniki
Wniosek
Oborniki - Żłobek
 • Dane dziecka
 • Typ podania
 • Wybrane żłobki
 • Pobyt
 • Informacje
 • Aspekty zdrowotne
 • Kryteria
 • Stan zdrowia
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Dane miejsca zatrudnienia matki/opiekuna prawnego

  Miejsce pobierania nauki matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Dane miejsca zatrudnienia ojca/opiekuna prawnego

  Miejsce pobierania nauki ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane placówki 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   Żłobek Miejski w Obornikach
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Pobyt dziecka w żłobku

    należy wpisać preferowaną datę

    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Informacje o Państwa dziecku

      Popraw następujące dane:
       Popraw następujące dane:

        Aspekty zdrowotne, na które powinniśmy zwrócić uwagę

        Popraw następujące dane:
         Popraw następujące dane:

          Kryteria

          Popraw następujące dane:
           Popraw następujące dane:

            Stan zdrowia

            Popraw następujące dane:
             Popraw następujące dane:

              Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

              Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w placówce / szkole pierwszego wyboru.

              Dopiero po złożeniu podania w placówce/ szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

              W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator zostanie automatycznie wygenerowany przez system i będzie widoczny na następnym ekranie.

               
              Zapisz Anuluj

              Popraw następujące dane:

               • Dane dziecka
               • Typ podania
               • Wybrane żłobki
               • Pobyt
               • Informacje
               • Aspekty zdrowotne
               • Kryteria
               • Stan zdrowia
               • Zakończ