Oborniki
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Kiszewie
Adres
Kiszewo 51, 64-607 Kiszewo
Telefon
612971096
Fax
612971096
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Agnieszka Wojtkowiak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Kiszewie to niewielka, wiejska szkoła położona w pięknej, nadwarciańskiej okolicy. W jej otoczeniu znajduje się Puszcza Nadnotecka, wiele atrakcyjnych miejsc przeznaczonych do turystyki i poznawania tajników przyrody.


Obecnie szkoła liczy łącznie 11 oddziałów, do której uczęszcza 130 uczniów. Do szkoły w Kiszewie należą uczniowie z ośmiu pobliskich miejscowości: Kiszewa, Kiszewka, Wypalanek, Podlesia, Marynówki, Bąblina, Bąblinka, oraz Stobnicy . Dowozy organizowane są przez organ prowadzący Szkołę (Gminę Oborniki) i są one godzinowo dostosowane zajęć szkolnych. Na terenie placówki działają: biblioteka szkolna z wyposażeniem multimedialnym i dostępem do Internetu, świetlica i stołówka z kuchnią, w której na miejscu przygotowywane są pyszne domowe obiady. Szkoła dysponuje również dziewięcioma salami lekcyjnymi, nowoczesną salą komputerową, salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatnią, nowoczesnym boiskiem sportowym, boiskami rekreacyjnymi oraz placem zabaw. Od 2019 roku w szkole działa Internet światłowodowy, szkoła została doposażona w tablicę i monitor interaktywny. Dzieci objęte są opieką pielęgniarki i pomocą pedagoga szkolnego.

Od września 2019 roku planujemy wprowadzenia dla wszystkich oddziałów dziennika elektronicznego, który w znaczący sposób usprawni kontakty z rodzicami i pozwoli monitorować osiągnięcia dziecka na bieżąco.

 W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszewie od roku szkolnego 2019/2020 wchodzić będą:

- oddziały przedszkolne (grupa 3-4 latków, oraz oddział przedszkolny tzw. "zerówka" dla dzieci 5-6 letnich)

- ośmioklasowa szkoła podstawowa.Języki
angielski, niemiecki
Dojazd

Dowozy organizowane są przez organ prowadzący Szkołę (Gminę Oborniki) i są one godzinowo dostosowane zajęć szkolnych. Czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć, oraz po lekcjach dzieci spędzają pod opieką nauczycieli pełniących dyżury w świetlicy. Do Kiszewa dojeżdża również komunikacja miejska łącząca pobliskie miejscowości z Obornikami (linia autobusowa nr 26).

Historia

Szkoła w Kiszewie powstała najprawdopodobniej w roku 1899 r. Szkoła to najstarszy budynek w Kiszewie. Pierwszym dyrektorem po wojnie był Wacław Kotecki. Praca w szkole przebiegała w specyficznych powojennych warunkach. Nie polegała tylko na nauce dzieci i młodzieży, ale wymagała dokształcania ludzi dorosłych. W szkole wdrożony został tzw. program oświaty dorosłych. W latach powojennych szkoła liczyła tylko dwóch nauczycieli i zmagała się z wieloma trudnościami. W krótkim jednak czasie szkołą podstawowa z roku na rok zwiększała ilość nauczycieli, uczniów i pomieszczeń lekcyjnych. W późniejszych latach na potrzeby szkoły przeznaczona została świetlica wiejska i do dnia dzisiejszego służy ona naszym uczniom jako sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, oraz sala przedszkolna. Do szkoły dobudowana została nowa część, w której powstały sale lekcyjne, biblioteka, pracownia komputerowa, gabinet pedagoga i pielęgniarki oraz toalety.

15 marca 2018 roku na zebraniu Rady Pedagogicznej, na którą zaproszono również Radę Rodziców i samorząd Uczniowski wyłoniono patrona szkoły. Po spełnieniu wszystkich formalnych kroków Urząd Miejski w Obornikach nadał naszej szkole imię "Powstańców Wielkopolskich".

Powstańcy Wielkopolscy to nasi pradziadkowie. Ich niezłomna wola przynależności do Polski, umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji, ogromny patriotyzm, oraz szczere oddanie sprawie będą dla nas i następnych pokoleń uczniów naszej szkoły przykładem do naśladowania.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Od 1. września 2017 r. obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich. Do 6. roku życia dziecko może przebywać w placówce przedszkolnej i tam odbyć też tzw. zerówkę. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o systemie oświaty naukę w szkole podstawowej może również na wniosek rodziców rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.


Dzieci, które rozpoczęły naukę w 1. klasie jako 6-latki mają też możliwość powtórzenia klasy. Rodzice składają wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego, a dziecko pod koniec roku nie otrzymuje świadectwa, a we wrześniu idzie po raz kolejny do tej samej klasy.

Przed podjęciem decyzji odsyłamy Państwa do  przeczytania artykułu na temat rozwoju psychicznego dzieci sześcioletnich:  

https://dziecisawazne.pl/dziecko-idzie-szkoly-posylac-6-latki-1-klasy/

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe