Oborniki
Oborniki
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Składanie zgłoszenia i wniosku do szkoły on-line - instrukcja dla rodziców. Nie trzeba zanosić zgłoszenia i ewentualnych załączników do szkoły obwodowej. Można to zrobić bezpiecznie w systemie NABÓR.