Oborniki
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Objezierzu
Adres
Objezierze 8, Oborniki, 64-600 Objezierze
Telefon
612966280
Fax
612966280
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Violetta Sawiak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Języki
angielski, niemiecki
Historia

KALENDARIUM SZKOŁY

Zaczynając do lat najwcześniejszych...

 

 • 1826 r. to początek Szkoły Podstawowej w Objezierzu. Tę datę, zgodnie z dostępnymi źródłami, w szczególności wpisu w języku niemieckim, podaje kronika szkolna. Wówczas właścicielami majątku objezierskiego byli Helena z Kwileckich Turno i jej mąż Wincenty Turno, znani z dbałości o polskie tradycje literackie, patriotyczne i niepodległościowe.
 • W latach 1826 – 1857 szkołę prowadził Stanisław Cybichowski. Pierwszy budynek szkoły był gliniany z dachem krytym słomą. Nie zdołano ustalić, kto pracował w szkole pod koniec XIX wieku.
 • Od 1901 – 1902 roku szkołę prowadził Edmund Sowiński.
 • W 1902 roku nowym nauczycielem i kierownikiem został p. Mańczyński. W 1911 r. postawiono murowany budynek szkoły.
 • Po odzyskaniu niepodległości Mańczyński pisał w kronice szkolnej :

Bóg, który w cudowny sposób wyprowadził

   Izraela z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej

   ulitował się także nad narodem polskim”

 • W tym samym czsie rozpoczął organizować polskie szkolnictwo w Objezierzu. Zmagał się z wieloma trudnościami, m.in. brakiem opału, podręczników itp. Nauka odbywała się w trzech oddziałach. Do pracy w szkole skierowano p. Jarmożównę i Ignacego Smarrza.
 • W latach 1930 – 1935 szkołą kierował p. Waliszewski. W okresie międzywojennym w szkole uczy się około sto dzieci.
 • Od 1935 do 1939 roku kierownikiem szkoły był Wincenty Klorek. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność placówki. Po wycofaniu się wojsk niemieckich, już w lutym 1945 r. naukę w szkole rozpoczęło 101 uczniów, w 4 oddziałach. Budynek przetrwał w dobrym stanie, a organizacją nauczania zajął się Wincenty Klorek.
 • 1 czerwca 1945 roku kierownikiem szkoły został Wiktor Hildebrandt . Z roku na rok wzrastała liczba uczniów. W latach sześćdziesiątych XX wieku szkołę rozbudowano. W. Hildebrandt pełnił swoją funkcję do 1966 roku. W tym czasie w szkole pracowało jeszcze troje nauczycieli: Maria Hildebrandt, Tadeusz Kemnitz, Zofia Plich.
 • Następnie kierownikami szkoły były: Maria Hildebrandt oraz Daniela Wiza.
 • W latach 1967 – 1985 szkołą kierowała Alina Waszkowiak.
 • Od 1985 – 1989 r. dyrektorem szkoły był mgr Edward Manicki.
 • We wrześniu 1985 roku odsłonięto przy szkole tablicę upamiętniającą pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939 – 1945 mieszkańców Objezierza i okolicznych wiosek.
 • 29 maja 1989 roku szkole nadano imię Józefa Ignacego Kraszewskiego, wielkiego Polaka, patrioty, pisarza i społecznika, którego w 1867 r. gościli w pałacu objezierskim Helena i Wincenty Turnowie. Przy szkole posadzono lipę nazwaną symbolicznie Lipą Kraszewskiego.
 • Od 1989 – 1999 r. dyrektorem szkoły była mgr Grażyna Koralewska. Należąca do Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, aktywnie włączała się do wcielenia innowacji pedagogicznych w szkole. W tym czasie wprowadzono nauczanie zintegrowane z oceną opisową, wydawano lokalną gazetę „Na około Objezierza”. Ponadto szkoła otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Interdyscyplinarnym „Moja Mała Ojczyzna”.
 • W 1996 roku w szkole, w 12 oddziałach, uczyło się ponad 200 uczniów. Wtedy jeszcze w klasach I – VIII oraz w zerówce. W 1997 r. odsłonięto przy szkole tablicę poświęconą Porucznikowi WP Stefanowi Żółtowskiemu zamordowanemu przez NKWD w 1940 r. w Katyniu.
 • W latach 1999 – 2004 dyrektorem szkoły była mgr Jolanta Grabowska. Z dniem 1 września 2000 roku placówka w wyniku reformy oświaty staje się 6-letnią szkołą podstawową z oddziałem zerówki. Zostaje otwarty oddział przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich. Przy szkole powstaje plac zabaw dla najmłodszych. Budynek rozbudowano o trzy duże sale lekcyjne, hol i pomieszczenia na piętrze, wyremontowano łazienki i zaplecze kuchenne.
 • W 2002 roku szkoła otrzymała sztandar. Projekt sztandaru wykonały nauczycielki mgr Bożena Styszyńska i mgr Barbara Lewandowska, a fundatorami sztandaru byli: Rada Rodziców, Rady Sołeckie i emerytowani nauczyciele. Otwarto pierwszą w szkole pracownię komputerową.
 • W latach 2004 – 2009 dyrektorem szkoły była mgr Lidia Kurzawa - Pabin. W tym czasie zaadoptowano teren przyszkolny na boisko sportowe, a także doposażono plac zabaw.
 • Od 2009 r. funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Violetta Sawiak. Z ważniejszych inwestycji należy wymienić m.in. przeprowadzone prace remontowe. Wykonano termomodernizację budynku, wymianę dachu, okien i budowę komina. Doposażono salę komputerową, zakupiono nowe meble, zagospodarowano pomieszczenia na piętrze, gdzie utworzono salę do zajęć świetlicowych i salę telewizyjną. Pozyskano wyposażenie świetlicy z programu „Radosna szkoła”. Powstał też nowoczesny plac zabaw.
 • Od 2014 roku placówka nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Objezierzu. W tym czasie w ZSP zatrudnionych jest 14 wykwalifikowanych nauczycieli i 6 pracowników administracji i obsługi. W szkole uczy się 147  uczniów w klasach I-VI oraz 53 dzieci w oddziałach dla 3-4,5 i 6- latków.
 • Od 1 września 2017 r. w wyniku kolejnej reformy oświaty, szkoła podstawowa, wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, będzie szkołą 8-letnią.