Oborniki
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Maniewie
Adres
Maniewo 60, Wargowo, 64-605 Maniewo
Telefon
612972512
Fax
612972512
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Renata Wrzeszcz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Maniewie
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Maniewie
  • Akcja "Szkoła do hymnu"
  • Akcja "Szkoła Pamięta"
  • Akcja "Kodowanie w naszej klasie"
  • Projekt "Zaczytana Przerwa"
  • Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
  • Zajęcia z robotyki
Opis

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Maniewie funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi położonej 6 km na południowy wschód od Obornik, na skraju wielkiego kompleksu leśnego. Do obwodu należą miejscowości: Gołaszyn, Gołębowo, Maniewo, Ocieszyn, Świerkówki.

Obecnie jest to ośmioklasowa szkoła podstawowa. Społeczność szkolna ma do dyspozycji 7 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę, stołówkę i świetlicę. Wszystkie pomieszczenia znajdują się w zasięgu bezprzewodowej sieci internetowej i wyposażone są w projektory multimedialne, notebooki oraz tablice interaktywne.

Szkoła jest kameralna, ładna, zadbana i dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Przyjazna atmosfera oraz otwartość na kulturę, sztukę i sport umożliwiają społeczności lokalnej wpływać na kształt prowadzonej działalności. Każdego ucznia traktuje się indywidualnie i dostrzega jego potrzeby oraz możliwości. Placówka realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dąży do wprowadzania swoich wychowanków w różnorodne dziedziny nauki, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania wyborów w dalszym życiu, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Szczerość, sprawiedliwość, kultura słowa, aprobata i przyjaźń to główne wartości, które wpisane są w pracę wychowawczą.

Szkoła wspiera różnorodne formy aktywności uczniów, którzy z zaangażowaniem uczestniczą w licznych akcjach i kampaniach o charakterze edukacyjnym i charytatywnym, współorganizują uroczystości, akademie szkolne i środowiskowe. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, są dobrze motywowani do twórczej aktywności, o czym świadczą udziały w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz zdobywane nagrody i wyróżnienia. Placówka oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych m.in. w ramach kół: matematycznego, polonistycznego, historycznego, plastycznego, artystycznego, flażoletowego, muzyczno-ruchowego. Stwarzając warunki wyrównywania szans edukacyjnych, zorganizowano zespoły: korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne i specjalistyczne.

***


Języki
angielski, niemiecki
Dojazd
 Młodzież szkolna ma zapewniony dojazd w ramach obwodu.
Historia

Początki naszej placówki sięgają okresu zaboru pruskiego (ok. 1895 r.) i wiążą się ze zrywem patriotycznym lokalnej młodzieży, która w 1906 roku rozpoczęła strajk szkolny w walce o mowę ojczystą. Mieszkańcy Maniewa są dumni ze swej przeszłości. Czują się spadkobiercami wielowiekowej tradycji, organizując od kilkunastu lat Rajd Historyczno - Turystyczny "RADZIM". Od 1945 roku szkoła działała jako sześcioklasowa. Dopiero w następnym roku utworzono siódmą klasę. W 1966 roku zgodnie z reformą oświaty, wprowadzono do systemu szkoły podstawowej ósmą klasę.

W latach 70 - tych szkoła została rozbudowana. W 1976 roku obniżono stopień organizacyjny do Sześcioklasowego Punktu Filialnego. Dopiero w latach 1980 - 1981 po przeprowadzeniu kapitalnego remontu budynku, szkoła podjęła działalność jako samodzielna szkoła podstawowa. W 1994 roku Szkoła w Maniewie jako jedna z pierwszych w Gminie Oborniki utworzyła pracownię komputerową. W roku 2000 zgodnie z wprowadzoną reformą, szkoła podstawowa obejmowała sześć klas. W związku z tym, podjęto decyzję o przeniesieniu oddziałów przedszkolnych do szkoły, dobudowaniu części socjalnej oraz wybudowaniu placu zabaw.

Następnie w roku 2009 powstał plan rozwoju, którego główne założenia zostały zrealizowane. Od 2010 do 2014 roku  odnowiono starą część obiektu i wymienioną połać dachową. Następnie dobudowano 4 sale edukacyjne, aulę, stołówkę, zaplecze kuchenne, toalety oraz wybudowano plac zabaw.

W 2015 roku Szkoła Podstawowa w Maniewie została przekształcona w Zespół Szkolno - Przedszkolny oraz Szkole nadano imię Orła Białego. Młodzież szkolna upamiętniła 100 rocznicę strajku szkolnego, zawieszając na murach szkoły tablicę pamiątkową. W 2017 roku zgodnie z reformą oświaty, powróciła Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa. W roku 2018 dla upamiętnienia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego, zawieszono kolejną tablicę pamiątkową.

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci mają  możliwość udziału w kołach: polonistycznym,  matematycznym, historycznym,  plastycznym, artystycznym,  flażoletowym,  muzyczno - ruchowym (rytmika),  zajęciach:  dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, specjalistycznych, logopedycznych, szachowych, nauki pływania, sportowych (SKS).

 


Sześciolatek w pierwszej klasie
brak
Drzwi otwarte

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
25
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe