Oborniki
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
Zespół szkół
Adres
Obrzycka 88, 64-600 Oborniki
Telefon
612970273
Fax
612960955
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Justyna Bartol - Janasek
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF
Opis

Uczniowie szkoły mają do dyspozycji:

- bibliotekę multimedialną

- pracownię komputerową

- świetlicę i stołówkę szkolną

- gabinet pedagoga

- gabinet psychologa

- gabinet terapii sensorycznej

- gabinet pielęgniarki szkolnej

- halę sportową

- salkę korekcyjno - sportową wyposażoną w ramach Programu Radosna Szkoła

- sklepik szkolny

- plac zabaw zrealizowany w ramach Programu Radosna Szkoła

Języki
angielski, niemiecki
Drzwi otwarte

Osiągnięcia

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018

- Miejski Konkurs Recytatorski „Zimowe Poezjobranie” (pod patronatem Kuratorium) – I miejsce oraz wyróżnienie

- XVIII Powiatowy Konkurs – „Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach” – I oraz II miejsce

- XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mickiewiczowi potomni” - I oraz III miejsce

- I Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej (kategoria: recytacja) – dwa pierwsze miejsca oraz wyróżnienie

- I Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej (kategoria: śpiew) – wyróżnienie

- Miejsko Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkania z poezją” – I, II oraz III miejsce

- Powiatowy Przegląd Młodych Talentów „Mikrofonia” – laureat (powiat)

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie

- XXII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – laureat III – go miejsca

- Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS z przyrody – laureat

- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI – Panda z języka polskiego – wyróżnienie

- Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate Kata – I miejsce

- Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate Kumite – III miejsce

- VI Edycja Konkursu „Jestem Polakiem”, „100 – lecie praw wyborczych kobiet w Polsce” oraz „Udział i rola kobiet w Powstaniu Wielkopolskim” w module plastycznym – laureat

- Konkurs „Świat Przyszłości” – laureat

- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jak dbam o własne zdrowie” – laureat

- Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate Kata – III i V miejsce

-  Mistrzostwa Województwa w piłce ręcznej chłopców rocznik 2005 i młodsi – I miejsce

- Ogólnopolski Finał Igrzysk dzieci – V miejsce

- Powiat – Sztafetowe Biegi Przełajowe – chłopcy rocznik 2005 i młodsi – III miejsce

- Powiat – siatkówka chłopcy rocznik 2005 i młodsi – II miejsce

- Powiat – halowa piłka nożna rocznik 2005 i młodsi – II miejsce

- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI – Panda z przyrody – wyróżnienie

Historia

Historia szkoły:

- 1985 r. – 1989 r. – rozpoczęto budowę szkoły.

- 1989 r. – 1990 r. – oddano do użytku „małą” cześć szkoły tj. 14 izb lekcyjnych. Do szkoły uczęszczało 573 uczniów w 21 oddziałach.

W tym samym roku dyrektorem został Pan Mirosław Frąckowiak, a wicedyrektorem Pani Magdalena Mierzbiczak.

- 1990 r. – 1991 r. – do użytku oddano tzw. „dużą” część szkoły i świetlicę. Podjęto także działania zmierzające do wyboru patrona szkoły. Społeczność szkolna oraz Rodzice dokonują wyboru patrona – UNICEF.

- 1993 r. – 1994 r. – do użytku oddano halę sportową.

- 01.06.1995 r. – nadanie imienia UNICEF szkole.

- 1996 r. – dyrektorem szkoły zostaje Pan Janusz Kurowski.

- 1998 r. – 1999 r. – dyrektorem zostaje Pani Magdalena Mierzbiczak, a funkcję zastępcy otrzymuje Pani Elżbieta Łukaszyk.

- 1999 r. – 2000 r. – wchodzi reforma oświaty – powstaje 6 – letnia szkoła podstawowa i gimnazjum.

- 2003 r. – 2004 r. – powstał Zespół Szkół, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF i Gimnazjum nr 1. Funkcję dyrektora obejmuje Pan Zbigniew Adamczewski.

- 04.09.2006 r. – stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Pani Justyna Bartol – Janasek, wicedyrektorami zostają Pani Karolina Ogórowicz wicedyrektor ds. Gimnazjum nr 1 oraz Pani Elżbieta Łukaszyk wicedyrektor ds.. Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF.

- od 01.09.2017 r. – następuje kolejna reforma oświaty, w wyniku której Zespół Szkół przechodzi w 8 – letnią Szkołę Podstawową.

- w dniu 1 września 2015 r. odbyła się Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Zajęcia pozalekcyjne

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne i muzyczne

- Mały Mistrz

- koło teatralne - Kamishibai

- zajęcia komputerowe - wykorzystanie oprogramowania Scottie Go

- zajęcia taneczne (Hajdasz)

- wolontariat (Caritas)

- zajęcia nauki pływania

- edukacja filmowa (Filmowa Akademia Młodych) kl. III

- Program Edukacji Regionalnej kl. I - III - "Oborniki moja mała Ojczyzna"

- zajęcia korekcyjne (wg zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej)

- zajęcia emocjonalno - społeczne(wg zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej )

- zajęcia rewalidacyjne (wg zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej)

- zajęcia logopedyczne (wg zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej)

- zajęcia integracji sensorycznej (wg zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej)

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (wg zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej)
Dojazd
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe