Oborniki
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
Adres
Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki
Telefon
612960805
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Lidia Polcyn
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
Opis
Począwszy od klasy pierwszej w szkole tworzone są klasy o profilu pływackim. Zajęcia prowadzone są w Centrum Rekreacji Oborniki przez kadrę pedagogiczną o bardzo wysokich kwalifikacjach.
Języki
angielski, niemiecki
Drzwi otwarte
Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza odbędą się w dniu 26.02.2019 r. o godz. 17:00
Historia

Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach powstała w 1981 r. Dnia 15 grudnia 1984r.  szkole nadano imię Adama Mickiewicza, a pięć lat później 15 kwietnia 1989r. wręczono sztandar. Szkoła dysponuje dwoma budynkami: budynkiem głównym z salą gimnastyczną oraz budynkiem świetlicy i stołówki. Pomiędzy budynkami zlokalizowany jest dziedziniec, który został poddany kapitalnemu remontowi. Od 2017 roku uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego boiska. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, jako element projektu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach”. W skład kompleksu wchodzą: wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz  nowa bieżnia wyposażona w 3 komplety bloków startowych szkolno-treningowych.

Zajęcia pozalekcyjne
W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające. Na uwagę zasługują zajęcia z robotyki, zajęcia szachowe, teatralne oraz chóru szkolnego. Od wielu lat działa Szkolne Koło Caritas. Grupa uczniów uczestniczy w zajęciach SKS.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe