Oborniki
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego
Adres
Szkolna 7, 64-600 Oborniki
Telefon
612960382, 609770568
Fax
612960326
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Aldona Święcichowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Zajęcia w szkole odbywają się w trzech budynkach w systemie jednozmianowym. Dla uczniów klas I -III zajęcia odbywają się w budynku głównym przy ulicy Szkolnej 7.
Języki
angielski
Drzwi otwarte
Drzwi otwarte odbędą się w dniu 27.02.2019 r. o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.
Historia
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego funkcjonuje od 1959 roku.
Osiągnięcia
Szkoła posiada laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz finalistów w zawodach sportowych.
Zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie mają możliwość korzystania z następujących zajęć pozalekcyjnych : Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz gimnastyki korekcyjnej.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe