Oborniki
Przedszkole
Publiczne Przedszkole w Sycynie
Zespół szkół
Adres
Sycyn 26A, Popówko, 64-606 Sycyn
Telefon
612971879, 609770436
Fax
612971879
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Nowicka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Budynek szkoły
  • Balik
  • Publiczne Przedszkole w Sycynie
  • Akademia Muzyczna
  • Wycieczka
  • Festyn rodzinny
  • Muzykanci
  • Publiczne Przedszkole w Sycynie
Opis

Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Sycynie znajduje się cichej spokojnej okolicy na skraju gmin Oborniki i Szamotuły w otoczeniu lasów i pól. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Sycynie należą wsie:

Sycyn, Osowo Stare, Osowo Nowe, Popówko, Wychowaniec, Popowo, Niemieczkowo, Przeciwnica, Ruks Młyn, Dołęga.

Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia. Główne wejście znajdujące się od strony ulicy. Wejście 2 i 3 prowadzi do oddziałów przedszkolnych. Dowozy organizowane są przez organ prowadzący Szkołę (Gminę Oborniki) i są one godzinowo dostosowane zajęć szkolnych.

Sale lekcyjne wyposażone są w projektory multimedialne, tablice interaktywne, ekrany  i dostęp do Internetu. Plac zabaw wyposażony został w atestowany sprzęt: huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie i piaskownice

Umożliwiamy korzystanie z: opieki pedagoga szkolnego, opieki logopedy, opieki higienistki szkolnej,

świetlicy dla dzieci z klas I – III i dzieci przedszkolnych, dożywiania (obiady, herbata do śniadania)

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otoczone są pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Godziny otwarcia od
6.30 do 15.30
Organ prowadzący
Gmina Oborniki
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
24 1020 4027 0000 1902 1552 6444
Odbiorca opłat
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sycynie
Adres odbiorcy opłat
Sycyn 26a
NIP odbiorcy opłat
6060107756
Adres wystawcy
Sycyn 26a, 64-606 Popówko
Wystawca
Zespół Szkolno- Przedszkolny
Drzwi otwarte
 Zapraszamy codziennie w godz. 10-12.00
Osiągnięcia

Chór  ,,Allegro” przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sycynie powstał w 2006roku. Od 2019 r. jesteśmy chórem przedszkolnym. Repertuar chóru obejmuje piosenki i pieśni jednogłosowe a cappella  z towarzyszeniem fortepianu i instrumentów perkusyjnych. Treści dostosowane są dla małych dzieci. Na zajęciach stosuje metody analityczno- percepcyjne i ekspresji . Zajęcia wzbogaca się o naukę gry na instrumentach. Liczba uczestników ok. 20 dzieci . Udział w przeglądzie Pieśni i Poezji Patriotycznej. Uczestnicy biorą udział w uroczystościach szkolnych i koncertach w środowisku lokalnym.

Historia
W ubiegłym roku szkolnym  obchodzimy jubileusz 130-lecia swojej działalności natomiast 17 lat temu nadano szkole imię Jana Pawła II. 
Adres email IODO
iodo.oborniki@gmail.com
Telefon IODO
662256188
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sycynie
Telefon jednostki przetwarzającej dane
612971879
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sycyn@vp.pl
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
50
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe