Oborniki
Oborniki
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Składanie deklaracji on-line - instrukcja dla rodziców. Nie trzeba zanosić deklaracji do przedszkola. Można to zrobić bezpiecznie w systemie NABÓR.
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA