Oborniki
Przedszkole
Publiczne Przedszkole w Kiszewie
Adres
Kiszewo 51, 64-607 Kiszewo
Telefon
612971096, 609770534, 609770373 Dyrektor
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Agnieszka Wojtkowiak
Typ placówki
Przedszkole
Opis

Publiczne Przedszkole w Kiszewie wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kiszewie, w skład którego oprócz przedszkola wchodzi ośmioklasowa Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Kiszewie. Nasze Przedszkole znajduje się w pięknej, cichej i spokojnej okolicy z dala od miejskiego hałasu. W naszym otoczeniu znajduje się Puszcza Nadnotecka, wiele atrakcyjnych miejsc przeznaczonych do turystyki i poznawania tajników przyrody.


Obecnie przedszkole liczy dwa oddziały, do których uczęszcza 30 dzieci.


Na terenie placówki działają: biblioteka szkolna z wyposażeniem multimedialnym i dostępem do Internetu, dzieci objęte są opieką przed i po zajęciach dydaktycznych w godzinach od 6.30 do 15.30, mamy stołówkę z własną kuchnią, w której na miejscu przygotowywane są pyszne domowe obiady. Przedszkole dysponuje dwoma salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatnią, nowoczesnym boiskiem sportowym, boiskami rekreacyjnymi oraz placem zabaw. W przedszkolu działa Internet światłowodowy, w każdej sali jest komputer oraz rzutnik multimedialny. Dzieci objęte są opieką pielęgniarki, oraz opieką stomatologiczną. W przedszkolu sprawnie i rzetelnie działa Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna, zatrudniamy pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i logopedę.


Korzystamy z dziennika elektronicznego, który w znaczący sposób usprawnia kontakt z rodzicami i pozwala monitorować osiągnięcia dziecka na bieżąco.


Dzieci przez wspólną zabawę uczą się języka angielskiego.
Historia

Szkoła w Kiszewie powstała najprawdopodobniej w roku 1899 r. Szkoła to najstarszy budynek w Kiszewie. Pierwszym dyrektorem po wojnie był Wacław Kotecki. Praca w szkole przebiegała w specyficznych powojennych warunkach. Nie polegała tylko na nauce dzieci i młodzieży, ale wymagała dokształcania ludzi dorosłych. W szkole wdrożony został tzw. program oświaty dorosłych. W latach powojennych szkoła liczyła tylko dwóch nauczycieli i zmagała się z wieloma trudnościami. W krótkim jednak czasie szkołą podstawowa z roku na rok zwiększała ilość nauczycieli, uczniów i pomieszczeń lekcyjnych. W późniejszych latach na potrzeby szkoły przeznaczona została świetlica wiejska i do dnia dzisiejszego służy ona naszym uczniom jako sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, oraz sala przedszkolna. Do szkoły dobudowana została nowa część, w której powstały sale lekcyjne, biblioteka, pracownia komputerowa, gabinet pedagoga i pielęgniarki oraz toalety.

15 marca 2018 roku na zebraniu Rady Pedagogicznej, na którą zaproszono również Radę Rodziców i samorząd Uczniowski wyłoniono patrona szkoły. Po spełnieniu wszystkich formalnych kroków Urząd Miejski w Obornikach nadał naszej szkole imię "Powstańców Wielkopolskich".

Powstańcy Wielkopolscy to nasi pradziadkowie. Ich niezłomna wola przynależności do Polski, umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji, ogromny patriotyzm, oraz szczere oddanie sprawie będą dla nas i następnych pokoleń uczniów naszej szkoły przykładem do naśladowania.

Godziny otwarcia od
6:30 - 15:30
Organ prowadzący
Gmina Oborniki
Personel

- Wykwalifikowani wychowawcy

- Logopeda

- Pedagodzy i psycholog

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe