Oborniki
Przedszkole
Publiczne Przedszkole w Maniewie
Adres
Maniewo 60, Wargowo, 64-605 Maniewo
Telefon
612977512
Fax
612972512
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Renata Wrzeszcz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • sala trzylatków
  • sala 3 latków
  • sala 4 latków
  • sala 5 latków
  • sala 6 latków
  • sala 3 latków
Opis

Publiczne Przedszkole w Maniewie funkcjonuje od 1 września 2015 r. w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. W przedszkolu działają cztery grupy wiekowe, do których uczęszczają dzieci od trzeciego do szóstego roku życia. Każdy oddział ma własną salę edukacyjną, wyposażoną w zabawki, pomoce dydaktyczne i kąciki zainteresowań. Na posiłki przedszkolaki udają się do stołówki. Do dyspozycji grup jest sala wielofunkcyjna, w której odbywają się zabawy ruchowe, taneczne, muzyczne oraz występy teatralne. Na dziedzińcu został wybudowany plac zabaw, którego wyposażenie odpowiada potrzebom rozwojowym dzieci. Godziny pracy obejmują m.in. religię, język angielski oraz zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb indywidualnych. Popołudniami wychowankowie mogą korzystać z zajęć rytmiczno - muzycznych, logopedycznych, teatralno - bibliotecznych.W organizowanych przez  przedszkole indywidualnych i rodzinnych konkursach plastycznych oraz imprezach otwartych biorą udział krewni wychowanków. Nauczyciele i pracownicy cenią sobie współpracę z rodzicami, ich zaangażowanie i wsparcie.

Motto naszego przedszkola brzmi: "Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu" (Robert Fulghum). Tutaj dowiedziałem się, jak żyć, co robić, jak współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Kontakty zagraniczne
brak
Dodatkowe zajęcia

zajęcia rytmiczno - muzyczne (rytmika), zajęcia teatralno - biblioteczne, logopedyczne, specjalistyczne, gry i zabawy rozwojowe

Personel
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedę, terapeutę, psychologa oraz specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej.
Godziny otwarcia od
6.30
Organ prowadzący
Gmina Oborniki
Historia

1 września 1948 roku w drugim budynku szkolnym (budynek ten znajdował się przy drodze wiodącej w stronę Leśniczówki) uruchomiono Przedszkole. Na parterze tego budynku znajdowała się sala zajęć a na piętrze kuchnia, pozostała część budynku przeznaczona była na mieszkania. Toalety znajdowały się w budynku gospodarczym, do którego można było dojść przez plac zabaw. Do przedszkola uczęszczały dzieci od 3 do 6 roku życia. Edukacja odbywała się w jednej sali w tzw. grupie łączonej, aż do 1987 roku. Dopiero po opuszczeniu pomieszczeń mieszkalnych, przeprowadzono remont kapitalny budynku. W wyniku prac remontowych utworzono i wyposażono dwie sale edukacyjne, toalety, zaplecze kuchenne, odnowiono elewację budynku i plac zabaw. W roku szkolnym 1987/1988 w placówce utworzono dwie grupy: pierwsza dla dzieci 3-5 letnich administracyjnie należąca do Przedszkola i druga klasa zerowa administracyjnie należąca do miejscowej Szkoły Podstawowej. W 1989 roku utworzono przedszkole dwuoddziałowe. W 2000 roku w wyniku reformy oświaty, Przedszkole zostało zamknięte a budynek sprzedano. Po modernizacji rozbudowie budynku w Szkole Podstawowej otwarto dwa oddziały przedszkolne. W 2015 roku Szkołę Podstawową przekształcono w Zespół Szkolno – Przedszkolny, w którym uruchomiono Publiczne Przedszkole w Maniewie.W 2024 r. została oddana nowa sala gimnastyczna, z której mogą korzystać również dzieci przedszkolne.

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
68 1020 4027 0000 1402 1310 4486
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
74
Godziny otwarcia do
16.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe