Oborniki
Przedszkole
Publiczne Przedszkole w Chrustowie
Adres
Chrustowo 13, Popówko, 64-606 Chrustowo
Telefon
612971127
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krzysztof Zielonacki
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Sala dydaktyczna - przedszkole
  • Sala dydaktyczna - przedszkole
  • Sala dydaktyczna - zerówka
  • Sala dydaktyczna - zerówka
  • Sala dydaktyczna - zerówka
Opis

Publiczne Przedszkole w Chrustowie usytuowane jest w budynku wolnostojący, położony z dala od wzmożonego ruchu ulicznego, otoczony dużym ogrodem, który daje możliwość relaksu i zabawy na świeżym powietrzu. Plac zabaw wyposażony został w atestowany sprzęt drewniany: huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, pochylnie i piaskownice.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 5 lat. Zatrudnione są dwie nauczycielki, które posiadają kwalifikacje zgodne w wykonywanym zawodem. Nauczycielki ukończyły studia wyższe i posiadają tytuł magistra. Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali się oraz podnosi stopień awansu zawodowego. Nasz oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 15.00, a czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców.


Posiadamy do dyspozycji dwie funkcjonalne, przytulne i bezpiecznie urządzone sale: salę zajęć- wyposażoną w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku psycho-rozwojowego dziecka oraz salę zabaw - bogatą w klocki, puzzle, gry planszowe oraz kąciki zainteresowań, mające na celu zapewnienie dzieciom wiele zabawy ożywiającej ich wyobraźnię, rozbudzającej ciekawość, twórczość i aktywność.


Okres przedszkolny to bardzo ważny czas w życiu dziecka, którego nie można zaprzepaścić. Dlatego pragniemy stworzyć dzieciom takie warunki, by bawiąc się – uczyły i rozwijały, czuły się ważne i bezpieczne. W tym celu kadra pedagogiczna realizuje szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte w programach wychowania przedszkolnego. Znamy potrzeby i zainteresowania naszych dzieci, staramy się, żeby czas spędzony z nami był ciekawy, bogaty w oferty zabaw i zadań oraz dobrze przygotowany merytorycznie i metodycznie. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie, a przyswojone umiejętności przygotowują dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego.


Organizujemy integracyjne spotkania z dziećmi i rodzicami tj. warsztaty z dziećmi i rodzicami w przedszkolu, dekorowanie choinki, wyjścia poza teren przedszkola, wspólne wycieczki. Aktywnie współpracujemy z wieloma instytucjami w celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty przedszkola między innymi poprzez udział w konkursach ogólnopolskich, zajęcia w Bibliotece Miejskiej, zajęcia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej, zbiórka odzieży, żywności. Spotkania ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. Dorobek artystyczny reprezentują nasze przedszkolaki podczas organizowanych konkursów we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Corocznie występujemy w Obornickim Domu Kultury podczas konkursu piosenki przedszkolaka oraz w kościele parafialnym w Popówku na konkursie piosenki religijnej.

Historia
Publiczne Przedszkole w Chrustowie powstało we wrześniu 2012 roku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie.
Godziny otwarcia od
07.00-15.00
Organ prowadzący
Gmina Oborniki
Personel
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycieli wspomagana przez pedagoga oraz logopedę.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika