Nowy Tomyśl
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach
Adres
Szkolna 3, Nowy Tomyśl, 64-300 Sątopy
Telefon
614411896
Fax
614411896
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Król
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Budynek szkoły
 • Występy okolicznościowe
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Udział w konkursach
 • Wycieczki szkolne
 • Uroczystości szkolne
 • Szkolny "Bieg dla Niepodległej"
 • Udział w akcji "Bicie rekordu"
 • "Światowy dzień tabliczki mnożenia"
 • Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
 • Modernizacja otoczenia szkoły
 • Rozwój talentów
 • Kształtowanie sprawności fizycznej
 • Jak ratować życie ?
 • Szkolne zawody sportowe
 • Szkole zawody sportowe
 • Wycieczki szkolne
 • Spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej
 • Sprzątanie świata
Opis

Budynek szkoły dwupoziomowy, boisko szkolne z dostępem do placu zabaw, sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, tablice i monitory interaktywne, sala komputerowa, biblioteka szkolna, świetlica.


Języki
angielski, niemiecki
Historia

Budynek szkolny powstał w 1903 roku, o czym świadczy napis na ścianie frontowej. Początkowo była to szkoła niemiecka. Z napisu w Kronice wiemy, iż 26 I 1945 roku, dzięki inicjatywie i talentowi organizatorskiemu Leonarda Śliwińskiego w Sątopach została otwarta polska szkoła. Zmieniał się również, na przestrzeni lat, stopień organizacji naszej szkoły, od szkoły VIII klasowej, przez VI i III klasową po VIII klasową. Na skutek zmian organizacji systemu szkolnego nasza szkoła jak inne była sześcioklasową, absolwenci VI klasy udawali się do gimnazjum. Od roku 2017 szkoła ponownie jest ośmioklasowa.
Od dnia 2 II 2001 r. nasza szkoła nosi imię Leonarda Śliwińskiego, a od 26 X 2018 r. posiadamy sztandar szkoły.

Uroczyście obchodzimy rocznice i święta patriotyczne.


Osiągnięcia
Nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach: plastycznych, muzycznych, przedmiotowych, udział w zawodach sportowych, od 11 lat organizator Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,
Dojazd
Dowozy organizowane są przez organ prowadzący Szkołę  - Gminę Nowy Tomyśl. Są one godzinowo dostosowane do trwania zajęć w szkole. Czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć oraz po lekcjach dzieci spędzają pod opieką nauczycieli pełniących dyżur w szkolnej świetlicy.
Drzwi otwarte
organizowane są drzwi otwarte i zajęcia adaptacyjne dla klas I i IV
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje pełną i szeroką gamę zajęć  pozalekcyjnych.Są przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wyrównanwcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia. Realizowany jest projekt profilaktyczno-sportowy "Na spotkanie ze zdrowiem i zabawą". Uczniowie mogą wziąć udział w kółku gitarowym, zajęciach kreatywnych, zespole tanecznym,  w koncertach muzycznych i spektaklach teatralnych. Od ponad dwudziestu lat funkcjonuje koło redakcyjne gazety szkolnej "Koziołek".

Sześciolatek w pierwszej klasie
Dziecko sześcioletnie uczęszczające do klasy I objęte jest wszechstronną opieką nauczyciela, pedagoga, logopedy, psychologa. Oferujemy nowoczesne aktywizujące metody nauczania, przyjazne klasy oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
25
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe