Nowy Tomyśl
Przedszkole
Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
Adres
os. Batorego 19, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon
614422681
Fax
614451115
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Malwina Paś
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
  • Przedszkole nr 2 "Plastusiowe Osiedle"
Opis

W Przedszkolu nr 2 "Plastusiowe Osiedle" na os. Batorego 19 funkcjonuje 6 oddziałów. Ponadto przedszkole posiada dwie filie, w Szkole Podstawowej nr 3 znajduje się 5 oddziałów oraz w Szkole Podstawowej nr 2 kolejne 2 oddziały. Łącznie placówka składa się z 13 oddziałów mieszczących się w trzech różnych lokalizacjach.

Przedszkole wyposażone jest w przestronne, jasne sale oraz duży plac zabaw dla dzieci.

Właściwą opiekę nad wychowankami sprawuje zespól wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli - dynamicznych, opiekuńczych, empatycznych i otwartych.

Absolwenci naszego przedszkola od wielu lat wysoko oceniani są przez nauczycieli szkół podstawowych za bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole od wielu lat współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury, Państwową Szkołą Muzyczną, szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi, wieloma zakładami pracy oraz lokalną prasą.

W przedszkolu wychowankowie objęci są specjalistyczną opieką logopedyczną.

Nasze przedszkole "otwarte" jest na rodziców. Pozytywny wpływ na klimat przedszkola wywiera dobra współpraca z rodzicami, którzy obdarzyli nas zaufaniem. Rodzice mają swój aktywny udział w życiu przedszkola, najważniejszych uroczystościach i imprezach organizowanych zarówno w placówce jak i poza nią.

Godziny otwarcia od
6:30 - 16:30
Organ prowadzący
Gmina Nowy Tomyśl
Historia

Pomysł i potrzeba wybudowania przedszkola powstał w 1974 roku. Projekt przedszkola został uzgodniony z władzami miejskimi oraz z wykonawcą. Plan zakładał lokalizację przedszkola w sąsiedztwie przyszłego centrum handlowo- usługowego wraz ze żłobkiem. Budowa trwała 3 lata.

7 października 1977r. dokonano uroczystego otwarcia nowego przedszkola, któremu nadano nazwę "Plastusiowe Osiedle".

Było to przedszkole typowe, 4-oddziałowe dla 120 dzieci, z salą gimnastyczną. Funkcję dyrektora przedszkola objęła Pani Barbara Królik i sprawowała ją przez następne 25 lat.

Rok później w 1978 roku ze względu na duże zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu dla dzieci, salę gimnastyczną tego przedszkola przeznaczono na kolejny oddział dla dzieci 6-letnich. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu przekazała również jedno z mieszkań w bloku nr 35 na potrzeby utworzenia kolejnego oddziału dla dzieci. Przez kilka lat funkcjonował także oddział 5-godzinny przy Liceum Ogólnokształcącym - przynależący do tego przedszkola.

Obecnie Przedszkole nr 2 jest placówką 13 oddziałową mieszczącą się w trzech różnych lokalizacjach (os. Batorego, SP 2, SP 3).

Dodatkowe zajęcia
W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, religii oraz rytmiki.
Personel

W Przedszkolu nr 2 "Plastusiowe Osiedle" pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 11 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli kontraktowych oraz 2 nauczycieli stażystów. Wszyscy nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w wielu kursach, szkoleniach, warsztatach oraz kontynuują naukę na studiach podyplomowych (logopedia, dydaktyka języka angielskiego, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, terapia pedagogiczna).

Ponadto w przedszkolu pracuje liczny personel obsługowy. Intendent, referent, woźny-ogrodnik oraz 13 osób na stanowisku pomocy wychowawcy. Przedszkole posiada własną kuchnię którą prowadzi szefowa kuchni oraz 3 pomoce kuchenne. Raz w tygodniu w przedszkolu rezyduje higienistka.

Osiągnięcia

Społeczność przedszkolna bierze cykliczny udział w wielu akcjach charytatywnych min.:

- Góra Grosza

- Paczka Szpikowa

- Zaczarowany Ołówek.

Ponadto współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział Grzebienisko.

Realizujemy akcje organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

- Szkoła do hymnu

- Szkoła pamięta

- Rekord dla Niepodległej.

Chętnie bierzemy również udział w inicjatywach, konkursach lokalnych organizowanych min. prze NOK:

- Teatr w Walizce - Przegląd małych form teatralnych

- Konkurs na najpiękniejszą choinkę,

- Konkurs na najpiękniejszą Pisankę wielkanocną.

Realizujemy wśród naszych wychowanków akcje promujące zdrowie:

- Akademia Zdrowego Przedszkolaka,

- Mamo, tato, co ty na to,

- Mamo, tato wolę wodę,

- Kubusiowi Przyjaciele Natury,

_ Akademia Aquafresh

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
300
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika