Nowy Tomyśl
Nowy Tomyśl
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Oświadczenie nr 3
Oświadczenie nr 4
Oświadczenie nr 5
Oświadczenie nr 6
Oświadczenie nr 7
UCHWAŁA XIX.226.2020 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Tomyśl na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Zarządzenie nr 423/2021 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl
UCHWAŁA XXX.380.2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/151/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2019 r. poz. 7962)
UCHWAŁA NR XII.151.2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl