Nowy Tomyśl
Przedszkole
Przedszkole Nr 1 "Misia Uszatka"
Adres
Barteckiego 5, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon
614422613
Fax
614422613
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Iwona Jarzyna
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Kącik Misia Uszatka
  • Nasze sale
  • Zajęcia z Rodzicami
  • Plac zabaw
  • Plac zabaw
  • Plac zabaw
  • Konkurs recytatorski
  • Przegląd piosenki patriotycznej
  • Nasze sale
  • Nasze przedszkole
Opis

Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości.  Zapewniamy naszym przedszkolakom wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo oraz poszanowania ich praw. Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, aby w jak najefektywniejszy sposób wspierać  swoich wychowanków. W naszej pracy staramy się poszukiwać nowatorskich metod pracy z dziećmi, stawiamy na  rozwój zawodowy nauczycieli oraz promowanie placówki. W plebiscycie organizowanym przez Głos Wielkopolski  w roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole zdobyło tytuł Przedszkola na medal.  

Historia

       W 1961 roku w Nowym Tomyślu otwarto pierwsze, z prawdziwego zdarzenia, przedszkole. Placówka otrzymała swoją jedyną, do dziś funkcjonującą nazwę „Misia Uszatka”. Nadal funkcjonują również nazwy poszczególnych grup, których patronami są bohaterowie, przyjaciele bajkowego „Misia Uszatka”: Wiewiórki, Sowy, Koguciki, Pajace, Misie, Laleczki,Jeżyki, Króliczki. Przedszkole bierze udział w ogólnopolskich konferencjach zrzeszających przedszkola imienia Misia Uszatka.

       Główna siedziba przedszkola znajduje się na ulicy Barteckiego 5 w Nowym Tomyślu. Przy budynku przedszkola usytuowany jest plac zabaw. Przedszkole składa się z 8 oddziałów i zapewnia opiekę 200 dzieciom. Od momentu powstania przedszkola, jego absolwentami zostało ponad 3000 dzieci.

        Obecnie przedszkole szeroko realizuje i rozpowszechnia działania wokół tematu „Mojej małej ojczyzny” organizując wycieczki, spotkania związane z bliższą oraz dalszą okolicą. W przedszkolu są realizowane wszystkie formy pracy: zabawy, zajęcia, czynności samoobsługowe, spacery      i wycieczki oraz przeróżne uroczystości. W realizacji form pracy nauczyciele korzystają z różnorodnych metod pracy: Metody Projektu, Klanzy, Metody Weroniki Sherborne, metodyki pojęć matematycznych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, metodyki ofert Danuty Waloszek, Metody aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss. W przedszkolu panuje przyjazna atmosfera, dzieci szybko adaptują się do nowych warunków, m.in. dzięki wdrożeniu własnego programu adaptacyjnego „Przedszkole drugim domem” wspierany przez nowotomyską Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną.

        Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe: zajęcia logopdyczne – terapię prowadzi logopeda z uwzględnieniem dzieci o szczególnych potrzebach w tym zakresie, zajęcia z religii – katechezę prowadzi wykwalifikowana nauczycielka. Przez nauczycielki prowadzone są zajęci z licznych kółek zainteresowań: plastyczno – technicznego, przyrodniczego, kółka orgiami oraz muzycznego. Przedszkole prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających takiego wsparcia. Przy przedszkolu działa również Grupa Zuchowa, która reprezentuje placówkę podczas uroczystości lokalnych oraz patriotycznych na terenie miasta. W przedszkolu organizowane są comiesięczne teatrzyki, dzięki którym dzieci mają kontakt z aktorami, teatrem lalek oraz sztuką żywego słowa.

   Przedszkole otwarte jest przez cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem dyżurów podczas wakacji letnich i zimowych. Odpowiadając na zapotrzebowanie rodziców jako jedyne w Nowym Tomyślu przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do 16.30.

 

Koła zainteresowań

- kółko plastyczne

- kółko muzyczne

- kółko teatralne

- kółko matematyczne

Osiągnięcia

Przedszkole posiada wiele certyfikatów m.in.:

- Przedszkole na medal;

- Kubusiowi przyjaciele natury;

- Moja Mała Ojczyzna;

- Mały Miś w świecie wielkiej literatury.


Przedszkole uczestniczy w różnych programach i projektach:

- Moje dziecko idzie do szkoły;

- Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy;

- Zanim będę uczniem;

- Cała Polska czyta dzieciom;

-20 minut dla matematyki;

- Międzynarodowy Projekt Czytelniczy-  Magiczna moc bajek;

- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak.


Dzieci reprezentują przedszkole w konkursach, przeglądach, zawodach i turniejach: „Buliba – drugie życie śmieci”, „Najśmieszniejszy potwór śmieciowy”, „Ratujmy wieczorynkę. Mój ulubiony bohater wieczorynkowy”, „Najpiękniejsza choinka”, „Najpiękniejsza pisanka”, „Baba wielkanocna” oraz konkurs logopedyczny związany z obchodzonym „Rokiem Tuwimowskim”, turniej „Z Pyrkiem bezpieczniej”, przegląd „Teatr w Walizce”. Przedszkolaki zdobywają liczne dyplomy, wyróżnienia, podziękowania oraz nagrody.

Godziny otwarcia od
6:00- 16:30
Organ prowadzący
Gmina Nowy Tomyśl
Drzwi otwarte
Rodzice oraz dzieci mają możliwość zapoznać się z budynkiem przedszkola, a także  z personelem podczas dni adaptacyjnych, które odbywają się w sierpniu.
Personel
Zapewniamy profesjonalną, wykwalifikowaną i solidną kadrę pozwalającą zapewnić Państwa dzieciom bardzo dobrą opiekę wychowawczo-dydaktyczną oraz dobrą zabawę i naukę.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
200
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia