Nowy Tomyśl
Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyślu
Adres
Szkolna 18, No, 64-300 Wytomyśl
Telefon
614411924
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Daria Bąkowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Plac zabaw
 • Plac zabaw
 • Warsztaty z rodzicami
 • Warsztaty z rodzicami
 • Warsztaty z rodzicami
 • Warsztaty z rodzicami
 • Spotkanie z Panią Jesienią
 • Spotkanie z Panią Jesienią
 • Bajkowe spotkanie w przedszkolu
 • Bajkowe spotkanie w przedszkolu
 • Bajkowe spotkanie w przedszkolu
 • Bajkowe spotkanie w przedszkolu
 • Mikołajki
 • Przedstawienie bożonarodzeniowe "Gwiazdka w lesie"
 • "Gwiazdka w lesie"
 • "Gwiazdka w lesie"
 • Dzień Kundelka
 • Dzień Kundelka
 • Kochana Babciu, Kochany Dziadku!
 • Kochana Babciu, Kochany Dziadku!
 • Kochana Babciu, Kochany Dziadku!
 • Kochana Babciu, Kochany Dziadku!
 • Balik karnawałowy.
 • Balik karnawałowy.
 • Balik karnawałowy.
 • Balik karnawałowy.
 • Balik karnawałowy.
 • Balik karnawałowy
 • "Magiczny dywan"
 • "Magiczny dywan"
 • "Magiczny dywan"
 • Zajęcia muzyczne z rurkami Bum, Bum
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe z kolorową chustą
 • Warsztaty - gips ceramiczny
 • Warsztaty gipsowe
 • Warsztaty gipsowe
 • W Układzie Słonecznym wirują Planety
Opis

NASZE PRZEDSZKOLE zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw.

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.


Oferujemy:

Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek. Udział w konkursach, akcjach dobroczynnych. Wysoki poziom pracy dydaktyczno - wychowawczej. Dobra atmosfera i klimat przedszkola. Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.


TRADYCJE PRZEDSZKOLA

 • „Drzwi otwarte” dla kandydatów na przedszkolaka.
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejki.
 • Mikołajki.
 • Spotkanie wigilijne.
 • Dzień Babci i Dziadka/ Dzień Seniora.
 • Bal karnawałowy.
 • Korowód z Gaikiem i Kogucikiem. Powitanie wiosny.
 • Dzień Mamy i Taty.
 • Dzień Dziecka.
 • Pożegnanie przedszkola.
 • Koncerty.

Organizujemy: wycieczki do ciekawych miejsc i Parków Zabaw, teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty z udziałem Rodziców.


Nasze przedszkole jest czynne od 8:00-13:00, dzieci dojeżdżające maja zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.


Zajęcia dodatkowe: język angielski, logopedia, katecheza, terapia pedagogiczna.


W przedszkolu pracujemy w oparciu o:

Program wspomagania rozwoju wychowania i edukacji. E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska

Program wychowania i kształcenia sześciolatków E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska.

Organ prowadzący
Gmina Nowy Tomyśl
Godziny otwarcia od
8:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole jest czynne w godzinach od 8.00 - 13.00
Personel

Pani Monika Strugała - nauczyciel

Pani Ewa Gendera - nauczyciel

Pani Cecylia Szulc - pomoc nauczyciela

Dodatkowe zajęcia
 • Język angielski
 • Religia
 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia pedagogiczna
Drzwi otwarte
Maj 2021r.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia sportowe