Mława
Mława
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020 - 2021
Deklaracja o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu
Jak wypełniać wniosek do przedszkola? Instrukcja dla rodziców i opiekunów
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o zamieszkaniu i podatku dochodowym
Oświadczenie o zatrudnieniu
Potwierdzenie woli zapisania dziecka do przedszkola
Wniosek - klauzula informacyjna RODO
Potwierdzenie woli - klauzula informacyjna RODO
Deklaracja o kontynuacji - klauzula informacyjna RODO
Wniosek o przyjęcie do przedszkola Dotyczy rodziców dzieci, które dostały skierowanie do konkretnej placówki.