Mława
Przedszkole
Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół szkół
Adres
Krasińskiego 7, 06-500 Mława
Telefon
236543876, 236543675
Fax
236543675
E-mail
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
67 1090 2604 0000 0001 3380 1081
Godziny otwarcia od
6:30-16:30
Organ prowadzący
Miasto Mława
Historia

        Nasza placówka jest jedną z najstarszych istniejących w mieście. Tradycja przedszkola sięga 60 lat. Początki istnienia wiążą się z Powiatowym Zarządem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół, przy którym przedszkole istniało  jako Państwowe Przedszkole Nr 4. W późniejszych latach zlokalizowane było przy Wydziale Oświaty na ul. Marcelego Nowotki (obecnie ul. Zielony Rynek). Początkowo istniały 2 oddziały. Z chwilą przeniesienia Wydziału Oświaty na ul. Sądową, liczba oddziałów zwiększyła się do trzech, ale siedziba przedszkola pozostała na ul. Zielony Rynek. Dopiero w 1992 r. przedszkole przeniesiono na ul. A. Zawadzkiego obecnie, w wyniku zmian w nazewnictwie, ul. Z. Krasińskiego. Od tej chwili przedszkole funkcjonuje jako Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4. We wrześniu 2004 roku doszło do połączenia sąsiadujących ze sobą MPS nr 4 oraz MPS nr 5 w jedną placówkę — Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie. W roku szkolnym 2020/2021 Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny zostało włączone do Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Ordona 14, w skład którego wchodzi także Szkoła Podstawowa Nr 7 i Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie.

Koła zainteresowań

Personel
Obecnie w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 zatrudnionych jest 34 pracowników. Doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna (24 osób) i obsługa (10 osób) każdego dnia dbają o bezpieczeństwo dzieci. Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa również logopeda, psycholog.              Posiłki dla wychowanków przygotowujemy w przedszkolnej kuchni, na miejscu, dzięki czemu posiłki są zawsze świeże i przygotowane zgodnie z wymogami Instytutu Żywności i Żywienia. O zieleń w ogródku przedszkolnym i plac zabaw dba dwóch konserwatorów, którzy zajmują się również wykonaniem drobnych remontów i usunięciem usterek na terenie przedszkola. 
Osiągnięcia

Osiągnięcia naszych wychowanków

 

Dekanalny konkurs Mławska Palma Wielkanocna – 3 -latki     I miejsce

 

Międzyprzedszkolny turniej "Jestem sprawny i bezpieczny" V miejsce

 

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Bohaterowie utworów K. Makuszyńskiego” Wyróżnienie

 

Konkurs piosenki „The Fourth English Song Festiwal” III miejsce

 

Konkurs Piosenki Angielskiej solista I miejsce   i zespół III miejsce

 

Konkurs kolęd i pastorałek  II miejsce

 

Świąteczna kartka od Burmistrza I miejsce

 

 

 

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych