Mława
Przedszkole
Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie
Zespół szkół
Adres
Przyrynek 5, 06-500 Mława
Fax
236544825
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Joanna Wyszkowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie
  • Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie
  • Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie
  • Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie
  • Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie
Opis
Nowoczesny budynek Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 2 spełnia wysokie standardy.Placówka posiada przestronne sale z łazienkami,wyposażone w nowoczesne meble odpowiednie do wieku dzieci.W budynku przedszkolnym odbywają się zajęcia grup trzy - czterolatków. Dzieci pięcioletnie realizują obowiązek przedszkolny w przystosowanych do ich potrzeb salach w budynku szkoły. Wszystkie dzieci realizują podstawę programową w bardzo dobrych warunkach sprzyjających ich rozwojowi. W salach znajdują się kąciki tematyczne, różnorodne zabawki, gry edukacyjne i sprzęt sportowy. Ponadto w budynku przedszkola działa kuchnia, w której przygotowywane są zdrowe posiłki dla dzieci. Budynek posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Przedszkole wyposażone jest w sprzęt multimedialny, komputery z dostępem do Internetu, kserokopiarki, drukarki, rzutniki, tablicę interaktywną. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną korzystając z pięknego, nowoczesnego kompleksu sportowego oraz trzech placów zabaw wyposażonych w różnorodny sprzęt rekreacyjny posiadający certyfikat bezpieczeństwa. Teren wokół budynku jest ogrodzony i monitorowany.Dookoła rośnie dużo zieleni.Przedszkole oferuje dzieciom gamę różnorodnych zajęć w sferze muzycznej, teatralnej,plastycznej, ruchowej, umysłowej. Przedszkole wyróżnia się wdrożeniem innowacji „Spotkania z językiem angielskim na co dzień" oraz „Mali patrioci”, nauczyciele stosują metody nowatorskie. Wysoko wykwalifikowana kadra współdziała z rodzicami w procesie opieki i wychowania dzieci. W przedszkolu organizowane są specjalistyczne zajęcia z logopedą, psychologiem i innymi terapeutami. Dzieci uczestniczą w zajęciach rytmiki. Na terenie placówki dzieci mogą korzystać z zajęć tanecznych, taekwondo, zajęć umuzykalniających, przedstawień teatralnych.
Godziny otwarcia od
6.30-17.00
Organ prowadzący
Miasto Mława
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
225
Personel
Pracownicy pedagogiczni: 22 osoby,  Nauczyciele dyplomowani: 7 osób, Nauczyciele mianowani: 3 osoby, Nauczyciele kontraktowi: 10 osób, Nauczyciele stażyści: 2 osoby. Pracownicy administracji i obsługi: 10 osób
Osiągnięcia
Zapraszamy na naszą stronę www.zpo2.mlawa.pl oraz na www.facebook.com/Zespół-Placówek-Oświatowych-nr-2-w-Mławie
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia

 Rytmika