Mława
Przedszkole
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
Adres
ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 5, 06-500 Mława
Telefon
236543737
Fax
236553448
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Piotr Piwowarski
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Budynek szkoły
  • Plac zabaw przy szkole
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Festyn szkolny
  • Spotkanie teatralne z teatrzykiem kamishibai
  • Mikołajki szkolne
Opis

Do naszych oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 6 lat. Zapewniamy także miejsce dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych. Baza przedszkola, warunki pracy i wyposażenie są bardzo dobre, przystosowane do potrzeb dzieci o różnym stopniu sprawności. Budynek posiada windy oraz podjazdy dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Teren szkolny stanowi rozległy ogród z placem zabaw wyposażonym w atrakcyjny sprzęt i urządzenia do rozwijania aktywności ruchowej. Dzieci mogą korzystać również z sali gimnastycznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, zapewniamy dzieciom edukację i opiekę prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Wychowankowie uczestniczą także w bezpłatnych zajęciach języka angielskiego, rytmiki i katechezy. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oferujemy zajęcia takie jak: - rewalidacja indywidualna - terapia logopedyczna - terapia integracji sensorycznej - terapia metodą EEG Biofeedback - rehabilitacja ruchowa - zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Nasza praca ukierunkowana jest również na rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci. Organizujemy liczne konkursy i uroczystości wyzwalające twórczą aktywność dziecka m.in. Festyn Rodzinny, Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Bohaterowie utworów K. Makuszyńskiego”, Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Ponad barierami”, Olimpiada Sportowa klas 0, konkursy recytatorskie, imprezy okolicznościowe (Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, itp.).

Dzieci poszerzają swoją wiedzę podczas organizowanych wycieczek krajoznawczych oraz spotkań literackich, teatralnych w bibliotece szkolnej miejskiej i pedagogicznej. Stopniowo są włączane w życie szkoły poprzez uczestnictwo w apelach tematycznych, koncertach, pokazach, balach karnawałowych. Reprezentują szkołę podczas uroczystości miejskich, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Festyn Parafialny.

Nasza szkoła jest przyjazna zarówno dla dziecka jak i dla rodziców.
Godziny otwarcia od
od 7.30 do 17.30
Organ prowadzący
Miasto Mława
Personel
Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzą wykwalifikowani nauczyciele
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
50
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych