Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1WZO - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1WZO - klasa wielozawodowa

Liczba miejsc

 60

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Opis

05,oddziału klasa wielozawodowa