Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Medyczno - farmaceutyczny
Nazwa oddziału

 Medyczno - farmaceutyczny

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język łacina

 Język obcy nowożytny

Opis

Uczniowie deklarują, którego z języków nowożytnych (język niemiecki, język angielski) będą uczyli się w zakresie rozszerzonym.