Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Politechniczny
Nazwa oddziału

 Politechniczny

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Uczniowie deklarują, którego z języków nowożytnych (język niemiecki, język angielski) będą uczyli się w zakresie rozszerzonym.