Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Humanistyczno - prawniczy
Nazwa oddziału

 Humanistyczno - prawniczy

Liczba miejsc

 25

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

Uczniowie deklarują, którego z języków nowożytnych (język niemiecki, język angielski) będą uczyli się w zakresie rozszerzonym.