Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Klasa biomedyczna
Nazwa oddziału

 Klasa biomedyczna

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

W klasie o tym profilu powinni podjąć naukę uczniowie zainteresowani studiowaniem medycyny, biotechnologii oraz innych kierunków biotechnicznych. Przedmioty wiodące w tym profilu to chemia, biologia i język angielski na poziomie rozszerzonym. Nauka w klasie biomedycznej stwarza szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na takich kierunkach, jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, farmacja, psychologia… Dodatkowo dla tego profilu kształcenia zostały przewidziane zajęcia z psychologii oraz ratownictwa medycznego.