Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Klasa dziennikarska
Nazwa oddziału

 Klasa dziennikarska

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Uczniowie o zainteresowaniach humanistycznych realizują w tej klasie na poziomie rozszerzonym język polski, geografię oraz historię lub język angielski. Profil klasy skierowany jest do przyszłych prawników, socjologów, dziennikarzy, dyplomatów, kulturoznawców, filologów, a także pracowników administracji publicznej, samorządowej, czy instytucji unijnych. Nauka w tej klasie daje możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z historii państwa i prawa oraz elementów dziennikarstwa, przybliżających pracę w różnego rodzaju mediach. Uczniowie biorą udział w spotkaniach z adwokatami, sędziami i radcami prawnymi. Oferta skierowana jest do tych, którzy chcą doszukiwać, doczytywać, dokształcać się i są niezmiennie ciekawi świata i ludzi.