Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Klasa architektoniczna
Nazwa oddziału

 Klasa architektoniczna

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Fizyka

Opis

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy po ukończeniu liceum mają zamiar podjąć studia na kierunkach politechnicznych. Oferta edukacyjna tej klasy – oprócz przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyki, informatyki, fizyki lub chemii – zakłada również dodatkowe zajęcia z astronomii z elementami astrofizyki, a także zajęcia z programowania strukturalnego oraz elementów architektury. Klasa politechniczno - architektoniczna przygotowuje do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych i ekonomicznych. Jest idealna dla ucznia poszukującego solidnego przygotowania do studiów informatycznych. Profil przygotowano także z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość z zarządzaniem finansami, bankowością, marketingiem oraz pracą w instytucjach finansowych.