Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - I ML
Nazwa oddziału

 I ML

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Magazynier-logistyk w zakresie obsługi magazynów posiada umiejętność:

1)        przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

2)        monitorowania poziomu i stanu zapasów,

3)        obsługiwania programów magazynowych,

4)        prowadzenia dokumentacji magazynowej.