Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - I POH
Nazwa oddziału

 I POH

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Pracownik obsługi hotelowej w zakresie obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie posiada umiejętność:

1)        utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,

2)        przygotowywania i podawania śniadań,

3)        organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.