Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - humanistyczno - prawniczy
Nazwa oddziału

 humanistyczno - prawniczy

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone
  • język polski
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
Opis

    Po rozpoczęciu nauki uczeń deklaruje, którego z języków obcych nowożytnych (język angielski / język niemiecki) będzie się uczył w zakresie rozszerzonym (w wymiarze 5 godzin tygodniowo), a którego języka na poziomie podstawowym (w wymiarze 3 godzin tygodniowo).