Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1 OS (operator obrabiarek skrawających)
Nazwa oddziału

 1 OS (operator obrabiarek skrawających)

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Operator obrabiarek skrawających

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie w sprawie realizacji zajęć praktycznych

Opis