Malbork
Technikum
Technikum Nr 2 - 1 TE (technik elektryk)
Nazwa oddziału

 1 TE (technik elektryk)

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • fizyka
Zawody

 Technik elektryk

Opis