Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I L-technik logistyk
Nazwa oddziału

 I L-technik logistyk

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik logistyk

Opis

Technik logistyk posiada umiejętność:

A. w zakresie obsługi magazynów:

1)     przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

2)     monitorowania poziomu i stanu zapasów,

3)     obsługiwania programów magazynowych,

4)     prowadzenia dokumentacji magazynowej,

B. w zakresie organizacji transportu:

1)        planowania procesów transportowych,

2)        organizowania procesów transportowych,

3)     dokumentowania procesów transportowych.