Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I K-technik informatyk
Nazwa oddziału

 I K-technik informatyk

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk posiada umiejętność:

A. w zakresie administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

1)        przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

2)        administrowania systemami operacyjnymi,

3)        serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,

4)        przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej,

B. w zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1)        tworzenia i administracji stronami internetowymi,

2)        tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,

3)        programowania aplikacji internetowych,

4)     tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.?