Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - lingwistyczna
Nazwa oddziału

 lingwistyczna

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • język polski lub język angielski lub język hiszpański
Opis

Dla wszystkich, którzy są zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności językowych i dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania literackie przygotowany został profil lingwistyczny z rozszerzonym JĘZYKIEM POLSKIM, JĘZYKIEM ANGIELSKIM i JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM (w rozszerzeniu godzinowym z podziałem na grupy kontynuujące i rozpoczynające naukę tego języka). Przygotowując się do studiów filologicznych, kulturoznawczych i artystycznych uczniowie biorą udział w wyjazdach do teatrów i różnorodnych miejsc kultury, aby uczestniczyć w warsztatach aktorskich, brać aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach z twórcami kultury. Dodatkowo poznają również ELEMENTY DZIENNIKARSTWA oraz HISTORIĘ PAŃSTWA I PRAWA, poznając specyfikę zawodów takich, jak: dziennikarz, socjolog, prawnik, dyplomata, filolog, pracownik administracji publicznej, samorządowej czy instytucji unijnych.