Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - biomedyczna
Nazwa oddziału

 biomedyczna

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone
  • biologia lub chemia lub matematyka
Opis

Uczniowie klasy biomedycznej przygotowują się do studiów medycznych, okołomedycznych i biotechnicznych. W zakresie rozszerzonym uczniowie realizują w tej klasie BIOLOGIĘ, CHEMIĘ i MATEMATYKĘ, poznając dodatkowo PODSTAWY PSYCHOLOGII. W czasie czterech lat nauki łączą teorię z praktyką, biorąc aktywny udział w projektach ekologicznych i prozdrowotnych. Alternatywną formą nauczania jest cykliczny udział uczniów w Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Zdobytą w szkole wiedzę uczniowie uzupełniają w trakcie wycieczek edukacyjnych, na przykład do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu. Oprócz języka angielskiego uczniowie wybierają drugi język obcy: język hiszpański, język łaciński, język niemiecki, język rosyjski lub język włoski.