Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - politechniczna
Nazwa oddziału

 politechniczna

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka lub informatyka lub język angielski
Opis

Uczniowie tej klasy pogłębiają swoje zainteresowania z zakresu nauk ścisłych i realizują następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA, INFORMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI. Przygotowując się do studiów politechnicznych i informatycznych, realizują w klasie przedmiot uzupełniający: PROGRAMOWANIE STRUKTURALNO-OBIEKTOWEW ofercie edukacyjnej tej klasy znajduje się również innowacja pedagogiczna: Podstawy rysunku technicznegoOprócz języka angielskiego uczniowie wybierają drugi język obcy: język hiszpański, język łaciński, język niemiecki, język rosyjski lub język włoski. Nauka w tej klasie łączy teorię z praktyką za sprawą wycieczek edukacyjnych i zajęć praktycznych, np. do Centrum Badań Jądrowych w Świerku, do centrum nauki Kopernik w Warszawie.