Luboń
Luboń
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023
Informator dla rodziców
Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji do przedszkoli
(1) oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu
(2) oświadczenie o wielodzietności
(3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
(4) oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców
(5) oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata
(6) oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczeniu podatku za miniony rok w urzędzie skarbowym własciwym dla Miasta Luboń
(7) oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola
(8) oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola bez rezultatu
(9) oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców
Rekrutacja uzupełniająca: przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
Wykaz wolnych miejsc w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w Luboniu