Luboń
Przedszkole
Przedszkole Publiczne “Calineczka”
Adres
Poniatowskiego 42/A, 62-030 Luboń
Telefon
513498173, 510510255
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Monika Woźnica
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
 • Przedszkole Publiczne “Calineczka”
Opis

    

   Placówka znajduje się w trzech samodzielnych budynkach z ogromnym, podzielonym na trzy części ogrodem, o powierzchni 4800m . Każdy rocznik dzieci wyodrębniony jest w oddzielny oddział. Posiadamy również własną salę gimnastyczną, kuchnię, stołówkę oraz ogród zimowy. Każdy oddział ma swoją nazwę i wizerunek . Przedszkole ma swój hymn, symbol, dziennik elektroniczny „LiveKid”, stronę internetową i profil na Facebooku.

   Teren przedszkolnego ogrodu z trawiastą lub gumowaną nawierzchnią, wyposażony jest w place oraz urządzenia do zabaw, piaskownice i altankę. Sale przedszkolne są bezpieczne, funkcjonalne, dobrze wyposażone i estetyczne, a także co istotne - dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie pomieszczenia z których korzystają nasi wychowankowie sprzyjają ich dobremu samopoczuciu, są urządzone zgodnie z potrzebami dzieci. Sale służą do zabawy, pracy, odpoczynku, posiłki dzieci spożywają w stołówce. Przedszkole posiada własną kuchnię, wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu, ze zdrowych produktów, kupowanych u lokalnych przedsiębiorców. Panie kucharki szkolą się systematycznie z zasad zdrowego żywienia.

   Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania, zachęca ich do pracy na rzecz placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania są skoordynowane. 


   W naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dobro dziecka. Staramy się tak organizować warunki, by każde dziecko rozwijało swoje zainteresowania, zdolności i osiągało sukces na miarę swoich możliwości. Podstawowym zadaniem przedszkola „Calineczka” w Luboniu jest tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska mającego sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci. U nas każde dziecko jest traktowane indywidualnie, ma możliwości pracy w dogodnym dla siebie tempie, przy jednoczesnym zachowaniu ram podstawy programowej. Staramy się zaspokajać naturalną ciekawość dzieci nie pozostawiając pojawiających się pytań i problemów bez odpowiedzi. Duży nacisk kładziemy na postrzeganie przez dziecko siebie jako elementu otaczającej nas przyrody, ściśle z nią współistniejącego. Kształtujemy w ten sposób postawy proekologiczne. Ponadto dajemy dzieciom przestrzeń do odkrywania jego indywidualnych cech, doświadczania różnorodnych emocji, tworzenia relacji oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. Uwrażliwiając jednocześnie na potrzeby innych ludzi z naszego otoczenia, stwarzamy warunki do nauki empatii. Swoje działania ukierunkowujemy również na umożliwianie dzieciom nauki samodzielności oraz kształtowanie umiejętności indywidualnego radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach. W naszym przedszkolu dziecko przebywając w otoczeniu swoich rówieśników, uczy się sposobów radzenia sobie z emocjami swoimi i innych, świadomego komunikowania potrzeb, konsekwencji podejmowanych działań i współpracy. Ważnym elementem w naszej pracy jest wychodzenie naprzeciw naturalnym potrzebom dzieci, zaspokajanie ich ciekawości otaczającym światem i świadomość bycia częścią społeczności lokalnej. Duże znaczenie ma dla nas również włączanie rodziców w procesy poznawczo-wychowawcze, korzystanie z ich umiejętności czy pasji oraz pomaganie w lepszym zrozumieniu możliwości rozwojowych dzieci. Angażujemy dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w akcje społeczne lub charytatywne oraz chętnie współpracujemy z innymi placówkami na terenie Lubonia i okolic. W przedszkolu „Calineczka” stosujemy różnorodne formy i metody pracy wychowawczej, które wspierają rozwój mechanizmów uczenia się dziecka. Mają one za zadanie wspierać jego stały i wszechstronny rozwój, a w następstwie przygotować je do podjęcie nauki w szkole.

Godziny otwarcia od
6:45 - 16.45
Osiągnięcia

Nasze przedszkole bierze udział w licznych programach edukacyjnych:

 1. „Czyste powietrze wokół nas” – już kolejna edycja programu antynikotynowego pod patronatem sanepidu

 2. „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – kolejna edycja programu edukacyjnego promującego czytelnictwo

 3. „Akademia Aquafresh” – kolejna edycja programu edukacyjnego promującego dbałość o higienę jamy ustnej

 4. „Zdrowo jem, więcej wiem" i "Mamo Tato, wolę wodę"– programy promujące zdrowy styl odżywiania

 5. „Bezpieczny przedszkolak” -  przy współpracy służb mundurowych uwrażliwiamy na odpowiednie zachowanie w sytuacjach zagrożenia

Bierzemy udział w imprezach muzycznych („Klub Małego Muzyka”) i teatralnych, festynach,  przeglądach piosenki (I miejsce w konkursie piosenki angielskiej), zawodach sportowych (I miejsce na Olimpiadzie Przedszkolaka), konkursach plastycznych (I miejsce w konkursie „Piotruś Pan i piraci”), akcjach charytatywnych ("Góra grosza", "Serduszko Helenki", "Pacynka dla wcześniaka", współpraca z Domem Pomocy Fundacji Akme).

Promujemy czytelnictwo poprzez tworzenie biblioteczek grupowych i udział w konkursach literackich (II miejsce w konkursie "Podróż na nieznaną planetę").

Poszerzamy wiedzę i umiejętności poprzez udział w licznych zajęciach warsztatowych i muzealnych oraz wycieczki do miejsc przybliżających historię naszego kraju i współczesne osiągnięcia.

Organizujemy liczne imprezy i uroczystości przedszkolne z przedstawieniami teatralnymi prezentowanymi przez dzieci: pasowanie, Halloween, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Mini Playback Show, balik karnawałowy, przedstawienie wielkanocne dla naszych absolwentów, festyn rodzinny, pożegnanie zerówki.

Utrzymujemy dobre kontakty z Rodzicami poprzez organizowane zebrania, uroczystości i dodatkowe dyżury nauczycieli oraz rozmowy indywidualne. Zachęcamy też rodziny naszych podopiecznych do dzielenia się z nami swoimi pasjami i zainteresowaniami prezentowanymi w różnej formie (prezentacje, lekcje, wycieczki do zakładów pracy, udział w festynie).

Prowadzimy Dni Adaptacyjne dla kandydatów do naszego przedszkola, podczas których maluszki w towarzystwie Rodziców mogą zapoznać się z nauczycielami i przedszkolem.

Nasi absolwenci z łatwością dostają się do szkół językowych (Dębinka, International School of Poznan), oraz teatralnych (Łejery).

Dodatkowe zajęcia

Dzieciom zapewniamy codzienne, półgodzinne zajęcia z języka angielskiego oraz 1 raz w tygodniu gimnastykę ogólnorozwojową, logopedię w grupach 4 osobowych i rytmikę. 
 Mamy bogatą ofertę edukacyjną w postaci bezpłatnych zajęć dodatkowych, prowadzonych przez wychowawców i specjalistów, jak na przykład: "Z matematyką przez cały rok" (zajęcia matematyczne z wykorzystaniem przynoszonych lub wykonywanych przez dzieci liczmanów i kształtów), "Savoir vivre przedszkolaka" (zasady zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego), "Języczkowe podróże, raz na dole, raz na górze" (zajęcia logopedyczne), "Literkowe potyczki" (odimienna metoda nauki czytania), "Zaczarowana tablica" (zajęcia z tablicą interaktywną),  "Bajki pomagajki" (profilaktyka przemocy i konfliktów), "Uważność i spokój żabki" (zajęcia wyciszające emocje), "Od ziarenka do bochenka" (zajęcia przyrodnicze również w ogródku przedszkolnym oraz zdrowe żywienie), "Mały meloman" (zajęcia umuzykalniające), "Teatromaniacy" (zajęcia teatralne), "W zdrowym ciele zdrowy duch" (zajęcia gimnastyczne, promocja aktywności fizycznej), "English is fun and easy" (nauka j. angielskiego, obchody świąt z krajów anglojęzycznych) 

Drzwi otwarte

 

Historia

  Publiczne Przedszkole „Calineczka” mieści się w Luboniu przy ulicy Poniatowskiego 42A. Powstało w roku 2016, wcześniej, od roku 2003 funkcjonowało jako Przedszkole Niepubliczne. Jest placówką o profilu polsko – angielskim prowadzonym przez spółkę JSC. Pierwsi wychowankowie naszego przedszkola to już rodzice, ciocie, wujkowie obecnych wychowanków. Przedszkole usytuowane jest na osiedlu domków jednorodzinnych i szeregowców w niewielkim oddaleniu od Poznania, rzeki Warty, usytuowanych w dolinie Strumienia Junikowskiego szacht poznańskich oraz rozciągającego się na peryferiach miasta Wielkopolskiego Parku Narodowego. Teren wokół jest spokojny i bezpieczny, odległy od miejskiego hałasu.

Organ prowadzący
JSC sp. z o. o.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe