Luboń
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 5 “Weseli Sportowcy”
Adres
OSIEDLOWA 19, 62-030 Luboń
Telefon
61 8 130 940
Fax
61 8 130 949
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Gwiazdor w przedszkolu XII/2015
 • Wycieczka do Szreniawy XII/2015
 • Góralskie Jasełka XII?2015
 • Warsztaty z rodzicami X/2015
 • Rodzinny Festyn IX/2915
 • zdrowo się odżywiamy IX/2015
 • Dzień Babci i Dziadka I/2016
 • Mali Ratownicy II/2016
 • Rodzice i Dziadkowie czytają dzieciom
 • Rodzice dzieciom XII/2015
 • Przedszkolaki na scenie
 • Uroczystości majowe
 • Przegląd teatralny lubońskich przedszkoli
 • Międzyprzedszkolny turniej piłki nożnej
 • Zimowa Olimpiada Sportowa
 • Letnia Olimpiada Sportowa
 • rodzice dzieciom"Królewna Śnieżka"
 • Rodzice dzieciom"królewna Śnieżka"
Opis
Przedszkole jest placówką publiczną z oddziałem integracyjnym, której organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Luboń. Powstało w 1983 r. Budynek mieści się w pięknym, parkowym otoczeniu. Miejsce jest spokojne i bezpieczne. Dzieci korzystają z 2 ogrodów jordanowskich z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku. Przedszkole posiada 6 dużych sal do zabaw z przyległymi łazienkami, gabinet pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy oraz salę do ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i rehabilitacji ruchowej, gabinet do nauki języka oraz biblioteka przedszkolaka, pomieszczenia administracyjne, hol i dużą szatnię dla dzieci. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz realizuje cele i zadania wynikające z przepisów oświatowych.
Osiągnięcia
Atrakcyjne oferty edukacyjne sprzyjajace wszechstronnemu rozwojowi dziecka; Wysoki poziom zadowolenia nauczycieli i rodziców z działalności przedszkola; Atmosfera i klimat przedszkola; Wykwalifikowana kadra pedagogiczna; Znakomite położenie przedszkola w pięknym, parkowym otoczeniu z ekologicznym placem zabaw; Sposób kierowania przedszkolem; Organizacja imprez, uroczystości, wycieczek; Wyposażenie przedszkola; Oddział integracyjny; Promowanie zdrowia, aktywnego trybu życia w zgodzie z przyrodą oraz więzi emocjonalnej ze środowiskiem rodzinnym; Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do okazywania dobra, życzliwości i koleżeństwa; Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Dodatkowe zajęcia
Języki obce - język angielski; religia; Zajęcia sportowe - Akademia Reksia; Logopedia; Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zajęcia z pedagogiem specjalnym, psychologiem, rehabilitantem ruchowym, logopedą. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne Zajęcia plastyczne i teatralne organizowane sa w ramach realizacji podstawy programowej.
Godziny otwarcia od
06:00
Godziny otwarcia uwagi
8:00 - 13:00 - godziny bezpłatne - realizacja podstawy programowej 6:00 - 8:00 oraz 13:00 - 16:30 - godziny płatne
Personel
W przedszkolu zatrudnionych jest 16 nauczycieli i 12 osób personelu obsługowego
Drzwi otwarte
Zapraszamy 4 marca 2020 r. od godz. 15:00 na "drzwi otwarte", w programie zabawy plastyczne, ruchowe, muzyczne, integracyjne, teatralne oraz doświadczenia i eksperymenty. To dobra okazja, aby zobaczyć bazę i wyposażenie przedszkola, a także poznać osoby w nim zatrudnione. 
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe