Luboń
Oddział przedszkolny
Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1
Adres
PONIATOWSKIEGO 16, 62-030 Luboń
Telefon
618130492
Fax
618931014
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1
Opis
"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z ludźmi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat". Robert Fulghum Rodzice marzą o tym, aby ich dziecko trafiło do przedszkola, do którego, będzie chodzić chętnie oraz takiego, w którym rozpocznie swoją edukację bez nadmiernego stresu i na solidnym poziomie… W pełni się z tym zgadzamy i dlatego wybieramy to, co najbardziej odpowiednie i dostosowane do aktualnych potrzeb i etapów rozwojowych dzieci. Cele naszego oddziału przedszkolnego są zgodne z nową podstawą programową. Najważniejsze dla nas są indywidualne potrzeby każdego dziecka, podążanie za nim, za jego rytmem rozwoju, uzdolnieniami i zainteresowaniami. Nauczyciele wprowadzają nowoczesne metody i techniki, które zachęcają dziecko do aktywności. Pomocą służą: logopeda, pedagog i psycholog, dzięki którym wychowankowie uczą się między innymi wyrażania swoich potrzeb i uczuć. Lepiej radzą sobie ze stawianymi przed nimi wyzwaniami. Podział na nieliczne grupy sprawiają, że przedszkolaki uczą się i rozwijają umiejętności społeczne w przyjaznej atmosferze. Dodatkowym atutem jest praca w dobrze wyposażonej i kolorowej sali. Wychowankom proponowane są różne konkursy - plastyczne, muzyczne, czytelnicze, sportowe. Prowadzona jest współpraca z instytucjami kultury działającymi w Luboniu i Poznaniu, dzięki czemu dzieci wprowadzane są w świat wartości estetycznych i rozwijają umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Organizujemy wycieczki, ćwiczenia i eksperymenty pokazujące jak ważna w naszym życiu jest kultura i przyroda. Dążymy do kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. Jesteśmy nastawieni na wprowadzanie elementów orientacji zawodowej, myśląc o przyszłości naszych podopiecznych. Warto zapoznać się z bogatą ofertą zajęć dodatkowych. Uczniowie po lekcjach mogą udać się do świetlicy, gdzie czas upłynie im na zabawie lub przy pracach plastyczno-technicznych. Warto zapoznać się z bogatą ofertą zajęć dodatkowych. Uczniowie po lekcjach mogą udać się do świetlicy, gdzie czas upłynie im na zabawie lub przy pracach plastyczno-technicznych. Uczniowie mogą też skorzystać z dodatkowych zajęć plastycznych lub lekcji szachów, prowadzonych przez osoby, które chcą, aby nauka i odkrywanie świata stało się dla dzieci wielką przygodą, mającą swój początek w naszym przedszkolu.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia dodatkowe: informatyka, zajęcia plastyczno-techniczne, realizowane są podczas uczestnictwa dzieci w bezpłatnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych po zajęciach dydaktycznych.
Godziny otwarcia od
07:00
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia odbywają się w godzinach: od 7:00 do 12:00 w systemie I zmianowym. W godzinach od 12:00 do 17:00 realizowane są dla chętnych dzieci zajęcia opiekuńczo-wychowawcze po zajęciach dydaktycznych.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe