Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - M - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 M - technik mechatronik

Liczba miejsc

 45

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

- kształcenie ogólnokształcące

- kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne

- zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego, usytuowanego obok szkoły

-  4 tygodniowa praktyka zawodowa w kl. III i kl. IV realizowana w zakładach pracy zorganizowana przez szkołę.


Absolwent po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie:

- montuje urządzenia i systemy mechatroniczne,

- eksploatuje urządzenia i systemy mechatroniczne,

- projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne

- otrzymuje  tytuł „technik mechatronik”.


Technik mechatronik montuje, demontuje,  eksploatuje urządzenia i systemy mechatroniczne  oraz projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne.


Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych. Może to być praca w charakterze konstruktora , technologa, brygadzisty ds. utrzymania ruchu, operatora, programisty CNC, diagnostyka i serwisanta sprzętu, robotów automatyki przemysłowej.


Możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową.


Możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.