Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - Profil promocji i profilaktyki zdrowia z autorskim programem wychowania fizycznego z elementami tenisa
Nazwa oddziału

 Profil promocji i profilaktyki zdrowia z autorskim programem wychowania fizycznego z elementami tenisa

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski i biologia.

Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji.

Do tej klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych zasadami propagowania zdrowego stylu życia opartego na aktywności fizycznej wspomaganej racjonalnym żywieniem oraz osoby wiążące swoją przyszłość z filologią angielską i dziedzinami jej pokrewnymi.

W tej klasie lekcje z biologii wzbogacone będą zajęciami laboratoryjnymi, w czasie których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela będą przeprowadzać doświadczenia.

Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie nauczą się podstaw gry w tenisa. W trakcie procesu szkolenia będą mieli możliwość wyjazdu na obóz sportowy oraz udziału (w roli kibica) w Międzynarodowych Turniejach Tenisa WTA i ATP organizowanych przez PZT w Polsce. Uzyskają uprawnienia animatora lub instruktora tenisa.

Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, kryminologia, bioanalityka, inżynieria biomedyczna, inżynieria i ochrona środowiska, bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, język obcy w biznesie, wychowanie fizyczne, psychologia.